دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- مطالب جدید معاونت بین الملل
شرکت اعضاء هیأت علمی در کنگره های خارج

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.41355.79086.fa
برگشت به اصل مطلب