دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی
فرم‌ها و دستور العمل‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/21 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.41924.81615.fa
برگشت به اصل مطلب