دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- معاونت پژوهشی
ذینفعان و مخاطبین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۸ | 
 • ذینفعان:
  • شرکت های بیمه
  • شرکت های دارویی
  • آموزش و پرورش
  • سازمان بهزیستی
  • بیمارستان ها و مراکز درمانی
  • سازمان هلال احمر
  • سازمان مدیریت بحران کشور
 • مخاطبین:
  • پزشکان
  • پرستاران
  • مدیران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
  • بیماران
  • بیمه گران
  • داروسازان
  • دانش آموزان
  • دانشجویان
  • متخصصین تغذیه
  • تحلیل گران سیستم های اطلاعات سلامت
  • متخصصان نرم افزار سیستم های اطلاعات سلامت
  • متخصصان شبکه سیستم های اطلاعات سلامت
  • عموم مردم
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.4297.70954.fa
برگشت به اصل مطلب