دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- معاونت پژوهشی
طرح های پژوهشی و پایان نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/1 | 
 • تعداد طرح های پژوهشی و پایان نامه های تدوین شده بر اساس مولفه های ترجمان دانش: سال ۹۵ تا نیمه اول سال ۹۷
 • سال پایان نامه دکتری پایان نامه کارشناسی ارشد طرح های پژوهشی
  ۹۵ ۱۰ ۳۳ ۲۴
  ۹۶ ۶ ۵۶ ۴۴
  نیمه اول سال ۹۷ ۹ ۲۵ ۵۰
 • طرح های پژوهشی
 • تبیین امکان ایجاد شبکه ترجمان دانش میان محققین دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • پایان نامه ها
 • بررسی فعالیت های ترجمان دانش اعضای هیات علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در ایران
 • امکان سنجی ارائهی خدمات کتابدرمانی در کمپ‌های ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی استان تهران مورد استفاده سازمان بهزیستی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.4297.70966.fa
برگشت به اصل مطلب