اخبار معاونت پژوهشی
 
 
دوشنبه 29 خرداد 1402
شیوه نامه اعطای تسهیلات
ادامه...
 
 
یکشنبه 4 دی1401
دهمین کنگره تخصصی و چهارمین کنگره بین المللی کنترل عفونت و استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی
ادامه...
 
شنبه 2 مهر 1401
نخستین رویداد ملی استارت آپی سلامت محور رازی
ادامه...
 
 
چهارشنبه 9 شهریور 1401
دهمین دوره ی  ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور "MPM10"
ادامه...
 
 
 
 
 
 
چهارشنبه 9 شهریور 1401
همکاری با مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت دانشگاه علوم پزشکی ایران
ادامه...
 
 
چهارشنبه 9 شهریور 1401
چهارمین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت
ادامه...
 
 
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰
جذب نیرو جهت گذراندن تعهدات دکتری
ادامه... 
 
 
 
شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
رصد مجلات شماره ۲۶
ادامه...

 
 
 
 
شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
گزاره برگ های ۴۴ و ۴۵
ادامه...
 
 
 
 
 
سه شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰
دستورالعمل گرنت های پژوهشی سال ۱۴۰۰
ادامه...

 
 
 
 
سه شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰
فراخوان سوم طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت
ادامه...

 


 

 

 
 
چهارشنبه 9 شهریور 1401
دهمین دوره ی  ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور "MPM10"
ادامه...
Template settings