آخرین اخبار
آرشیو
فراخوان شرکت در اولین مورنینگ مدیریتی
1402/09/13
فراخوان شرکت در اولین مورنینگ مدیریتی
پرداخت بر مبنای عملکرد در بیمارستان
حمایت از پایان نامه‌ها
1402/09/13
حمایت از پایان نامه‌ها
جلسه حمایت از پایان نامه در مرکز تحقیقات بیمه سلامت
فراخوان جذب هیات علمی (تمدید شد)
1402/09/06
فراخوان جذب هیات علمی (تمدید شد)
فراخوان جذب هیات علمی در رشته مدیریت اطلاعات سلامت
درخواست جابجایی یا تغییر امتحان از سوی دانشجویان
1402/09/04
درخواست جابجایی یا تغییر امتحان از سوی دانشجویان
تحویل درخواست جابجایی یا تغییر امتحان به کارشناس اداره آموزش
جلسه با معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
1402/09/04
جلسه با معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
بررسی روند اجرایی و شیوه حصول اهداف اجرای ماموریت علوم مدیریت و اقتصاد سلامت
جلسات دفاع
کارگاه‌ها
نظرسنجی، انتقادات، پیشنهادها
Template settings