رسالت معاونت آموزشی
معاونت آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی  با برخورداری  از سرمایۀ انسانی  متعهد   و با   انگیزه  به تربیت دانشجویان ممتاز و متعالی  با  تاکید  بر تعهد، تخصص می پردازد. رسالت این معاونت، تولید و گسترش دانش کاربردی و آموزش دانشجویان در حوزه های مدیریت، سیاستگذاری، اقتصاد و اطلاع رسانی سلامت در بالاترین سطح کیفیت برای خدمت به جامعه است.
دورنمای معاونت آموزشی
در ده سال آینده،  این معاونت  بطور  جامع ، متعالی  و  پیشرو در زمینه توسعه علوم مدیریت واقتصاد سلامت در سطح ملی و بین المللی نقش آفرینی می کند.
ارزشهای  معاونت آموزشی
  • ما برحاکمیت ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای تاکید داریم.
  • ما بر بهبود مستمر فرآیندهای آموزشی برای دستیابی به اهداف سازمانی تاکید داریم.
  • ما بر مسئولیت پذیری، تواضع و روحیه خدمت به جامعه تاکید داریم.
  •  ما بر خلق ایده های جدید، ارزیابی ایده ها و بکارگیری بهترین آنها تاکید داریم.
  •  ما بر توسعه مداوم توانمندی های اساتید و کارکنان دانشکده جهت بهبود کیفیت خدماتشان تاکید داریم.
  • ما بر رضایت اعضای هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان خود تاکید داریم.
Template settings