• 1401/11/05 - 10:09
 • - تعداد بازدید: 276
 • - تعداد بازدید کنندگان: 240
 • Study time: کمتر از یک دقیقه

اطلاعیه جذب نیرو

جذب نیروی سرباز امریه

10658.mp3 اطلاعیه جذب نیرو

روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: بنیاد نخبگان استان تهران جهت انجام امور اداری و اجرایی خود در شهر تهران آمادگی جذب مشموالن خدمت نظام وظیفه در قالب امریه سربازی را دارا است.
شرایط ضروری متقاضیان به شرح زیر است:

شرایط عمومی:

 1. اولویت با نخبگان و استعدادهای برتر
 2. فعال و تلاشگر
 3. آشنایی به امور مرتبط با نخبگان، استعداهای برتر و اجتماعات نخبگانی

شرایط اختصاصی:

 • حداقل دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد
 • فاقد غیبت در زمان اخذ برگه آماده به خدمت
 • بومی استان تهران
 • فاقد کسری خدمت و یا تقاضای استفاده از آن
 • دارای فرصت حداقل 6 ماهه تا زمان اعزام به خدمت

متقاضیان میتوانند خلاصه سوابق خو را حداکثر تا پایان بهمن ماه 1401 جهت بررسی به رایانامه tehran@bmn.ir ارسال  کنند.
در صورت دارا بودن شرایط مذکور از داوطلبان برای انجام مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد.

 • Newsgroup : اخبار و اطلاعیه
 • News code : 10658
کپی لینک کوتاه:
حامد خدیوی وانقی
خبرنگار

حامد خدیوی وانقی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings