• 1403/03/09 - 14:21
  • - تعداد بازدید: 143
  • - تعداد بازدید کنندگان: 135
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع رساله سرکار خانم دکتر شیوا مالگرد برگزار شد

جلسه دفاع رساله سرکار خانم دکتر مالگرد دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، نهم خرداد ماه برگزار شد.

333916.mp3 جلسه دفاع رساله سرکار خانم دکتر شیوا مالگرد برگزار شد

 روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- جلسه دفاع رساله سرکار خانم دکتر مالگرد دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، نهم خرداد ماه در سالن کنفرانس شهید جامه بزرگی برگزار شد.

عنوان رساله سرکار خانم دکتر مالگرد، ارائه مدل مفهومی مستندسازی دانش و تجربیات پزشکان شاغل در بیمارستان¬های آموزشی دانشگاه¬های علوم پزشکی ایران است.

استاد راهنمای رساله سرکار خانم دکتر مالگرد جناب آقای دکتر پناهی، اساتید مشاور سرکا خانم دکتر نعمتی، سرکار خانم دکتر اسدزندی، جناب آقای دکتر قلاوند، اساتید داور داخل جناب آقای دکتر صدقی، سرکار خانم دکتر رزمگیر، اساتید داور خارج جناب آقای دکتر خسرویو جناب آقای دکتر بصیریان بودند.

  • گروه اخبار : دفاع
  • کد خبر : 333916
:
حامد خدیوی وانقی
خبرنگار

حامد خدیوی وانقی

تصاویر

Template settings