• 1401/12/03 - 13:11
  • - تعداد بازدید: 114
  • - تعداد بازدید کنندگان: 104
  • Study time: 1 دقیقه

مزایده و مناقصه

مزایده واگذاری دفتر انتشارات و زیراکس دانشکده و مناقصه پشتیبانی و نگهداری مرکز تلفن

11894.mp3 مزایده و مناقصه

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نظر دارد دفتر انتشارات و زیراکس و مرکز پشتیبانی و نگهداری مرکز تلفن خود را به بخش خصوصی واگذار نماید.

  • دفتر انتشارات و زیراکس دانشکده به افراد واجد شرایط و دارای پروانه کسب از طریق مزایده
  • پشتیبانی و نگهداری مرکز تلفن دانشکده به افراد واجد شرایط و دارای پروانه کسب از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای

متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 6 اسفند ۱۴۰1 لغایت 10 اسفند ۱۴۰1 در روزهای اداری جهت ارسال درخواست شرکت در مزایده (به همراه اصل مدارک شناسایی و پروانه فعالیت انتشارات و زیراکس جهت مزایده و پروانه کسب یا شرکتی که موضوع فعالیت آن مرتبط با موضوع مناقصه (پشتیبانی و نگهداری مرکز تلفن) باشد) به آدرس ذکر شده مراجعه نمایند.

برای شرکت در (مناقصه/ مزایده) درخواست های خود را به حراست این دانشکده تحویل نمایید.

آدرس محل ارسال درخواست: تهران، خیابان ولیعصر(عج) ، بالاتر از میرداماد ، خیابان رشید یاسمی، جنب بیمارستان شهید مطهری، دانشکده مدیریت و اطلاغ رسانی پزشکی ، نیم طبقه اول ، واحد حراست (از ساعت ۸ الی ۱4:30)

  • Newsgroup : اخبار و اطلاعیه
  • News code : 11894
کپی لینک کوتاه:
حامد خدیوی وانقی
خبرنگار

حامد خدیوی وانقی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings