• 1402/08/09 - 10:09
  • - تعداد بازدید: 71
  • - تعداد بازدید کنندگان: 68
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ

فراخوان شرکت اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ

37699.mp3 ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ

روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی:«ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ» ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﮐﻼﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۰، ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﯿﻄﻪﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭﺳﯽ، ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﺗﺪﺭﯾﺲ، ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ، ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﮏ، ﺷﺒﯿﻪﺳﺎﺯﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ، ﺑﺎﺯﯼﻭﺍﺭﺳﺎﺯﯼ، ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﺯ اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی دعوت می‌گردد با شرکت در این ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮ ﻏﻨﺎﯼ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﻥ ﺑﯿﻔﺰﺍﯾند.

ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ جشنواره دانشجویی توسعه آموزش ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 9 آبان ماه 1402 ﺳﺎﻋﺖ ۱۳:۳۰ ﺗﺎ ۱۶:۳۰ خواهد بود. علاقمندان به شرکت در این جشواره ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ room Sky می‌توانند با استفاده پیوند زیر در زمان مقرر در جشنوراه شرکت نمایند.

به منظور شرکت در جشنواره به صورت مجازی اینجا کلیک نمایید
https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/workshop

  • گروه اخبار : اخبار و اطلاعیه
  • کد خبر : 37699
:
حامد خدیوی وانقی
خبرنگار

حامد خدیوی وانقی

نظرات

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings