کمیته اعتبار بخشی 

مقدمه:
مدیریت بهینه منابع موجود و ارتقا و اعتلای سازمان در جهت نیل به اهداف عالی حاصل و نتیجه اعتباربخشی است. اعتبار بخشی رصد فعالیت ها و ارزیابی عملکرد سازمان در دسترسی به اهداف تعیین شده است. اعتباربخشی به عنوان یکی از موثرترین الگوهای بسته های تحول و نو آوری مورد تاکید قرار گرفته است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اجرای برنامه های بازنگری ارزیابی و ارزشیابی بیمارستانی و موسسه‌ای، استاندارد های اختصاصی ارزشیابی و اعتباربخشی موسسه‌ای و بیمارستانی را برای اجرا و پایش در اختیار موسسات قرار داده است.
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در راستای هماهنگی و اجرای این استانداردها از سال ۱۳۷۵ تاکنون با تشکیل کارگروه‌ها، کمیته های مختلف اجرایی- علمی و عملی نسبت به اجرای استانداردهای اعتباربخشی و ارزیابی و پایش عملکرد دانشکده اقدام نموده است.

 

---
مسئول اعتبار بخشی


سرکار خانم دکتر لیلا نعمتی انارکی
مدیر اعتبار بخشی


سرکار خانم دکتر الهام شاه بهرامی
کارشناس و رابط اعتبار بخشیکمیته‌های اعتبار بخشی

اعضای کمیته اعتبار بخشی کارکنان


---
عضو کمیته اعتباربخشی در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی

سرکار خانم سپهر
عضو کمیته اعتبار بخشی در حوزه معاوت پژوهشی

سرکار خانم دهقان
عضو کمیته اعتبار بخشی در حوزه اداره آموزش

سرکار خانم غفوری
عضو کمیته اعتبار بخشی در حوزه دفتر توسعه آموزش

سرکار خانم مزجی
عضو کمیته اعتبار بخشی در حوزه معاونت پشتیبانی
جناب آقای حامد خدیوی
عضو کمیته اعتبار بخشی در حوزه روابط عمومی

اعضای کمیته اعتبار بخشی گروه‌های آموزشی


جناب آقای دکتر آقایی
نماینده گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سرکار خانم دکتر آیت اللهی
معاون تحقیقات و فناوری دانشکده

سرکار خانم دکتر صیفوری
نماینده گروه زبان انگلیسی

سرکار خانم دکتر نصیری
نماینده گروه مدیریت اطلاعات سلامت

سرکار خانم دکتر مصلحی

نماینده گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها

جناب آقای دکتر علیپور

نماینده گروه اقتصاد سلامت

سرکار خانم دکتر اسدزندی
نماینده گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
   

فرمها و اطلاعیه‌های کمیته اعتبار بخشی

دریافت استانداردهای اعتبار بخشی دریافت راهنمای خود ارزیابی اعتبار بخشی دریافت منشور اخلاقی اعتبار بخشی
دریافت فرم تیم ارزیاب دریافت اسلاید کارگاه اعتبار بخشی  

برخی از فعالیت های کمیته اعتبار بخشی:

سال ۱۳۹۷:

  • برگزاری کارگاه "اعتبار بخشی چیست ؟" در تاریخ سه شنبه ۲۰ آذر ۹۷ توسط جناب آقای دکتر آرین و سرکار خانم محقق

  • برگزاری کارگاه "مفهوم اعتبار بخشی " در تاریخ سه شنبه ۲۷ آذر ۹۷  توسط خانم نیوشا شهیدی 

  • برگزاری کارگاه "کیفیت و مدیریت  فرایند در اعتبار بخشی" در تاریخ ۰۴ دی ۹۷ توسط خانم دکتر تترپور

  • برگزاری کارگاه "فرایند نویسی هر واحد و رسم نمودار یک فرایند(ارائه و حل تمرین) در تاریخ سه شنبه ۱۱ دی ۹۷ توسط سرکار خانم دکتر تترپور

  • برگزاری کارگاه "نرم افزار Visio" در تاریخ سه شنبه ۲۵ دی ۹۷  توسط سرکار خانم مهندس هدی غفوری

سال ۱۳۹۸:

  • اولین جلسه اعضای اعتبار بخشی نمایندگان گروه‌ها با محوریت اهداف و رسالت گروه‌های آموزشی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۸
  • دومین جلسه اعضای اعتبار بخشی نمایندگان گروه‌ها با محوریت اهداف و رسالت گروه‌های آموزشی و برنامه عملیاتی در تاریخ ۴ خرداد ۹۸
  • جلسه با پرسنل حوزه پشتیبانی جهت بررسی و رفع موانع و مشکلات این حوزه در زمینه اعتبار بخشی در تاریخ ۷ خرداد ۹۸
  • بازدید میدانی کارشناس اعتبار بخشی از واحدهای دانشکده در تاریخ ۸ خرداد ۹۸
Template settings