جناب آقای بافرانی
مسئول انبار
شماره تماس داخلی: 241

شرح وظایف:

  1. تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار طبق نمونه اصلی آن
  2. مراقبت در حفاظت وایمنی کالاها
  3. هماهنگی با واحد کارپردازی، حسابداری و معاونت پشتیبانی
  4. تحویل کالا از انبار به درخواست کنندگان
  5. رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین (انبار گردانی)
  6. ثبت اقلام وارده و خارج شده و تغییرات موجودی در کامپیوتر و امضاء کلیه اسناد مربوط
  7. همکاری با بازرسان اعزامی حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه
Template settings