اهداف معاونت بین الملل دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی عبارتند از: 

  • تلاش در جهت تحقق اهداف دانشگاه علوم پزشکی ایران در بعد بین الملل
  • برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهت توسعه کمی و کیفی  فعالیتهای علمی دانشکده در عرصه بین الملل
  • معرفی معاونت بین الملل دانشکده در داخل و خارج کشور به منظور تبادلات علمی و پژوهشی
  • توسعه همکاری ها و ارتباطات بین دانشگاهی در ابعاد ملی و بین المللی
  • تسهیل مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان در کارگاه های بین المللی
  • توانمندسازی اساتید و دانشجویان دانشکده در امور علمی بین الملل
  • توسعه کمی و کیفی انتشار مجلات، مقالات و کتب بین المللی معتبر
 Template settings