معاونت آموزشی

معاونت آموزشی این دانشکده، ارائه خدمات آموزشی در حوزه های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت اطلاعات سلامت، سیاستگذاری، سلامت در بلایا، اقتصادسلامت ، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ، زبان و ادبیات انگلیسی و...  را بر عهده دارد.  
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ۳9 عضو هیات علمی تمام وقت و نزدیک به ۵۰۰ دانشجو دارد که اغلب آنها در مقطع تحصیلات تکمیلی تحصیل می کنند .
ما با داشتن اساتید و کارکنان با تجربه و همچنین همکاری مستمر با نهادهای دولتی، غیر دولتی و جامعه به دانشجویان جهت کسب دانش و مهارت های مورد نیاز برای فعالیت حرفه ای آینده شان کمک می کنیم.

 

اسناد بالا دستی معاونت آموزشی

سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران نقشه علمی جمهوری اسلامی ایران برنامه جامع استراتژیک دانشگاه 
بسته های دوازده گانه تحول آموزش پزشکی
ماموریت ویژه منطقه آمایشی ۱۰ با محوریت دانشگاه علوم پزشکی ایران
اهداف کلان و راهبردهای معاونت آموزشی
هدف ۱- تقویت نظام مدیریت آموزش
۱-۱- توسعه نظام جامع خدمات آموزشی با استفاده از فضای مجازی و خدمات الکترونیک 
2-1- بهینه سازی و ارتقاء فرآیندهای اداری در معاونت آموزشی و زیرمجموعه های آن از طریق روزآمد کردن کلیه شیو ه نامه ها، دستو رالعملها و آیین نامه های آموزشی دانشگاه هدف

هدف۲- ارتقاء امکانات، محتوا و رو شهای آموزشی

1-2- افزایش انعطا ف پذیری و نیازمحوری برنامه های درسی و آموزشی در دانشکد ه ها از طریق ایجاد رشته ها، گرایش ها و انواع دروس جدید 
2-2- به روز رسانی سرفصل و طرح درس رشته های موجود متناسب با نیازها و تحولات روز جامعه
3-2- احیاء نظام مشاوره آموزشی برای دانشجویان
4-2-  توسعه و ارتقای تجهیزات کلا س ها، آزمایشگا ه ها و کتابخانه ها و  بکارگیری فناور ی های آموزشی روز
هدف ۳- توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی
1-3- تقویت همکاری بین گروه های آموزشی جهت توسعه آموزش های میان رشته ای و بین رشته ای  
2-3-افزایش نسبت جذب دانشجویان تکمیلی به کارشناسی
۳-۳-توسعه کمی دوره های آموزش محور و پژوهش محور
4-3-ایجاد و راه اندازی رشته های جدید تحصیلات تکمیلی
5-3-ایجاد و گسترش گروه های آموزشی
6-3-جذب اعضای هیات علمی در رشته های مورد نیاز مرتبط با فناوری های نوین هدف
هدف ۴- کارآمدسازی سیستم ارزیابی آموزشی دانشکده
1-4- اصلاح و روز آمدسازی سیستم ارزیابی دانشجویان 
2-4- ارتقای نظام ارزیابی اعضاء هیأت علمی 
هدف ۵- ارتقای عملکرد مدیریت خدمات آموزشی
1-5-ارتقای سیستم یکپارچه خدمات آموزشی مبتنی بروب
2-5-اصلاح و ارتقای فرایندهای اداری در حوزه معاونت آموزشی و زیر مجموعه های آن
3-5-بکارگیری فناوری های سخت افزاری آموزشی بروز در دانشکده 
4-5-توسعه و ارتقای سیستم نرم افزاری و سخت افزاری آموزشی
۵-۵- اجرای بایگانی تصویری کلیه پرونده های آموزشی سنوات گذشته


برنامه های معاونت آموزشی: 

برنامه های سه ساله معاونت آموزشی دانشکده به دو گروه برنامه های توسعه ای و برنامه های جاری به تفکیک فعالیت های هر برنامه به شرح ذیل می باشد:
۱- برنامه توسعه‌ای
همکاری در تدوین بازنگری و توسعه کوریکولوم های آموزشی مرتبط 
راه اندازی رشته مدیریت آزمایشگاه در مقطع کارشناسی ارشد
راه اندازی رشته رهبری بالینی در مقطع کارشناسی ارشد
راه اندازی رشته ترجمه در حوزه سلامت در مقطع کارشناسی ارشد
تاسیس رشته کارآفرینی در نظام سلامت در مقطع کارشناسی ارشد
تاسیس رشته پدافند غیر عامل در مقطع کارشناسی ارشد
تاسیس رشته اقتصاد و مدیریت دارو در مقطع دکتری
تاسیس رشته سلامت و رسانه در مقطع کارشناسی ارشد
تاسیس رشته سایبرنتیک پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد
طراحی دوره آموزشی حسابداری و مدیریت مالی سلامت
طراحی دوره آموزشی مدیریت اورژانس
طراحی دوره آموزشی حوادث شیمیایی
طراحی دوره آموزشی علم سنجی حوزه سلامت
طراحی دوره آموزشی مدیریت دانش سلامت
بازنگری دوره‌ای آموزشی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مشارکت در بازنگری دورهی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد سلامت
مشارکت در بازنگری دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
تولیت دانشکده در برگزاری آزمون دکتری تخصصی و مصاحبه پذیرفته شدگان
ارائه طرح بسته های آموزشی کاربردی در زمینه مرتبط با علوم مدیریت سلامت
اجرا تفاهم نامه با وزارت متبوع (شماره ۲۰۳۱/۵۰۰/د مورخ ۱۰/۰۵/۹۵) در راستای برگزاری دورههای کوتاه مدت و پودمانی مجازی پیرامون کلیه رشته های تحصیلی دانشکده
آمادگی جهت برگزاری کارگاه های تخصصی آموزش در سطح پایه- میانی- عالی مدیران نظام سلامت پیرامون کلیه رشته های دانشکده
طراحی دوره های آموزشی الکترونیک در حیطه مدیریت و اقتصاد سلامت ) دو نسخه بسته آموزشی مجزا جهت مدیران پایه و میانی

آموزش بلند مدت مدیران:

دوره مدیریت تخصصی مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران

 گسترش زیرساخت های لازم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور

آموزش کوتاه مدت مدیران:

توسعه گروه آموزشی سلامت در بلایا 
پیشنهاد ایجاد گروه آموزشی "مدیریت فناوری سلامت" (رای اولین بار در کشور)
آمادگی جهت راه اندازی دکتری پژوهش محور پیرامون کلیه رشته‌های تحصیلی دانشکده
توسعه همکاری ها با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله از طریق وابستگی دوگانه در رشته سلامت در بلایا
آموزش نیروی انسانی شهرداری و هلال احمر در زمینه دوره های مدیریت، سلامت در بلایا و پدافند غیرعامل
برگزاری کارگاههای مهارت آموزی پیرامون رشته های مرتبط دانشکده جهت مدیران سطوح مختلف نظام سلامت، اعضای هیئت علمی و دانشجویان، برگزاری ژورنال کلاب های مختلف پیرامون رشته های مرتبط دانشکده جهت مدیران سطوح مختلف نظام سلامت، اعضای هیئت علمی و دانشجویان
ارتقا مرکز سنجش صلاحیت مدیران بیمارستانی(Test Center) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                            
تفاهم نامه با وزارت متبوع )شماره ۲۰۳۱/۵۰۰/د مورخ ۱۰/۵/۹۵) در راستای طراحی و راه اندازی کتابخانه های مجازی با قابلیت کاربری برای تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
تألیف و ترجمه کتب مرجع و غیرمرجع مرتبط با این حیطه
ارتقا اتاق ضبط آکوستیک جهت آموزش مجازی در دانشکده
ارتقا سایت ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

سایر فعالیت ها:

تلاش جهت تامین اعضای هیات علمی و نیروی انسانی متخصص مرتبط برای توسعه این حیطه
جذب اعضای هیات علمی جدید برای رشته ها و گروه های جدید در راستای توسعه گروه‌ها
توسعه همکاری های اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده در کارگروه‌های  بسته های تحول

شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دارای تجارب ارزشمند به منظور توسعه این حیطه 
تفاهم نامه با سازمان بهداشت جهانی در خصوص آموزش مدرسان بین المللی
برگزاری دوره آموزشی مدرسان بین المللی (TOT) در راستای اجرایی شدن آئین نامه انتخاب، انتصاب و ارتقا مدیران بیمارستان های کشور
جذب اعضای هیات علمی سایر مراکز با وابستگی دوگانه در رشته‌های مختلف
برگزاری Teleconference  بین المللی بین دانشگاه های ایران، تهران، کاشان، مشهد، اهواز، کوئیزلند استرالیا و کارولینسکا سوئد
اجرا تفاهم نامه (به شماره ۳۵۹۸/۴۰۲د مورخ ۴/۲/۹۸) همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی بین دانشکده و دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ در حوزه گردشگری سلامت
اجرا تفاهمنامه همکاری علمی و آموزشی "انتخاب، احراز صلاحیت فنی و تربیت ارزیاب اعتباربخشی" فیمابین دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و معاونت درمان وزارت متبوع
رایزنی جهت همکاری با سازمانهای بین المللی  درزمینه تمامی رشته های دانشکده
دعوت از مدیران ارشد سازمان های بیمه سلامت و سایر سازمان ها به منظور شناسایی اولویت ها و نیازهای آموزشی – پژوهشی جهت رفع چالش های سازمان های مذکور
ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی
ترفیع پایه اعضای هیات علمی
تصحیح و تحلیل آزمون های تستی اعضای هیئت علمی
مجازی سازی دروس
برگزاری جلسات نشست ماهیانه اعضای هیئت علمی 


2-برنامه های جاری

اداره آموزش
امور مربوط به ثبت نام و معارفه دانشجویان جدیدالورود 
امور مربوط به انتخاب واحد، حذف، اضافه و حذف اضطراری
امور مربوط به مکاتبات اداری - آموزشی اساتید و دانشجویان ) از جمله ابلاغ نامه، دعوتنامه ، معرفی نامه ، گواهی اشتغال، مکاتبات مرتبط با کمیسیون پزشکی ، استعداد درخشان، کمک هزینه دانشجویان دکتری، مرخصی تحصیلی، فرصت تحصیلی، فارغ التحصیلی و... (
امور مربوط به امتحانات ) پایان ترم، امتحان جامع و دفاعیه دانشجویان(
امور مربوط به شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
پایش و برنامه ریزی معاونت آموزشی
پیگیری رشته های در حال تاسیس و راه اندازی
تهیه و تنظیم برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی دانشکده
پیگیری امور مربوطه در طرح راد ، طرح رخاد و اعتبار بخشی موسسه ای و بین المللی
اطلاع رسانی آموزشی دانشکده (برگزاری غرفه ، بنر و ...)
امور مربوط به ایمیل آکادمیک اعضای هیات علمی و دانشجویان 
اصلاح فرایندهای اتوماسیون اداری - آموزشی 
اقدامات آموزشی نوین با توجه به سیاست ها و برنامه های جدید دانشگاه متبوع و وزارتخانه 
دفتر توسعه آموزش
ارزشیابی اساتید
برنامه ریزی درسی و طرح درس
پرداخت حق تمام وقتی اعضای هیئت علمی
پایش و اصلاح و ارتقاء کیفیت خدمات و فرآیندهای آموزشی
کارشناسان گروه
امور مربوط به برگزاری جلسات گروه، پیش دفاع ، دفاع و امتحان جامع
امور مربوط به ارسال مصوبات آموزشی مربوطه به دانشجویان دکتری و ارشد و پی گیری رعایت مصوبات آموزشی توسط دانشجویان
امور مربوط به ارائه فرم های ترمی و ماهانه و سه ماهه دانشجویان دکتری و ارشد و پیشرفت تحصیلی
امور مربوط به تایپ و تهیه کلیه نامه های مدیران گروه
همکاری در برگزاری امتحانات 
گروههای آموزشی
اجرا فرایند جایگزینی وجذب اعضا هیات علمی برای گروه ها و رشته های موجود
ایجاد تفاهم نامه های آموزشی با سازمان ها (سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی و مراکز تحقیقاتی مرتبط و ...)
تالیف و ترجمه کتب علمی و مرجع
برگزاری ژورنال کلاب و کارگاه های آموزشی و کنفرانس ها و همایش های علمی در سطح ملی و بین المللی
بازنگری سرفصل دروس
افزایش پژوهش های کاربردی 
افزایش کیفیت مقالات چاپ شده 
مشارکت با رسانه ملی در اجرای برنامه های سلامت
راه اندازی مرکز تحقیقات علوم کتابداری و اطلاع رسانی
راه اندازی مرکز تحقیقات علوم اطلاعات سلامت
برنامه ریزی در خصوص مشارکت فعال با صنعت 
دفتر معاونت آموزشی
هماهنگی و مکاتبات  واحدهای آموزش، دفتر توسعه آموزش، بین الملل، اعضاء هیات علمی و کارشناسان گروه ها، اطلاع رسانی و هماهنگی جلسات و تنظیم برنامه ملاقات معاونت آموزشی
اجرا، همکاری و هماهنگی با حوزه ریاست پیرامون برنامه ها، سیاست ها و اجرای قوانین مربوطه
اجرا، همکاری و هماهنگی با معاونت پژوهشی پیرامون برنامه های آموزشی - پژوهشی
اجرا، همکاری و هماهنگی با معاونت بین الملل پیرامون برنامه های آموزشی – بین المللی
اجرا، همکاری و هماهنگی با معاونت دانشجویی پیرامون برنامه های آموزشی - دانشجویی
اجرا، همکاری و هماهنگی با معاونت پشتیبانی پیرامون برنامه های آموزشی - پشتیبانی
اجرا، همکاری و هماهنگی و حضور در جلسات و سایر نشست های تخصصی با معاونت آموزشی دانشگاه پیرامون برنامه ها، سیاستها و اجرای قوانین مربوطه

Template settings