گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش، زیر مجموعه مدیریت توسعه فناوری سلامت است که در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار دارد که نماینده دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در این گروه، خانم دکتر رفعت باقرزاده هستند. 

اولویت های پژوهشی

 

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت


اولویت های پژوهشی گروه های آموزشی


اولویت های پژوهشی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران


اولویت های پژوهشی بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)


اولویت های تحقیقاتی HSR


نامه اولویت های تحقیقاتیHSR


اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر


اولویت های پژوهشی معاونت بین الملل


اولویت های پژوهشی سازمان اورژانس کشور و  فرم پروپوزال اورژانس

  

سرکار خانم دکتر رفعت باقرزاده
نماینده محترم دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی در گروه ترجمان دانش

  
 
     

 

برای اطلاع از فعالیت های گروه ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران و ارسال پیام پژوهش اینجا کلیک کنید

 

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰2/۰4/19

 

Template settings