گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش، زیر مجموعه مدیریت توسعه فناوری سلامت است که در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار دارد که نماینده دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در این گروه، خانم دکتر رفعت باقرزاده هستند.

 

 
     

 

نماینده محترم دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی در گروه ترجمان دانش

سرکار خانم دکتر رفعت باقرزاده

عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی

 

برای اطلاع از فعالیت های گروه ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران اینجا کلیک کنید


برای ثبت پیام پژوهش اینجا کلیک کنید

 

 

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰3/۰1/26

 

Template settings