معاونت پژوهشی دانشکده ضمن خوش‌آمدگویی و استقبال از پژوهشگران عزیز، آماده دریافت پیام، ایده پژوهشی و کمک به آنان است.

شماره تماس دفتر معاونت پژوهشی:    ۰۲۱۸۸۷۸۰۷۳۶
شماره تماس کارشناسان امور پژوهشی:    ۰۲۱۸۸۷۹۴۳۰۰ و داخلی ۱۹۳ -192-189       |        research.shmisiums.ac.ir
شماره تماس دفتر نشریه مدیریت سلامت:    ۰۲۱۸۸۷۹۴۳۰۰ و داخلی 193       |       jhajournals.iums.ac.ir
شماره تماس کتابخانه:    ۰۲۱۸۸۱۹۷۲۳۸ 
صفحه اینستاگرام معاونت پژوهشی:   

 
بروز رسانی: ۱۴۰2/۰۶/29
Template settings