معاونت پژوهشی دانشکده ضمن خوش‌آمدگویی و استقبال از پژوهشگران عزیز، آماده دریافت پیام، ایده پژوهشی و کمک به آنان است.

شماره تماس دفتر معاونت پژوهشی:    ۰۲۱۸۸۷۸۰۷۳۶
شماره تماس کارشناسان امور پژوهشی:    02188197264 یا 02188794301 داخلی ۱۹۳ و 189       |        research.shmisiums.ac.ir
شماره تماس دفتر نشریه مدیریت سلامت:    ۰۲۱۸۸۷۹۴۳۰۰ و داخلی 197       |       jhajournals.iums.ac.ir
شماره تماس کتابخانه:    ۰۲۱۸۸۱۹۷۲۳۸ 

 
بروز رسانی: ۱۴۰2/۰9/01
Template settings