گام شماره 1
اطلاعات فردی متقاضی شرکت در دوره
خواهشمند است نشانی محل کار یا سکونت خود را دقیق وارد فرمایید.
همراه با کد شهر درج شود
گام شماره 2
شرکت و دفتر خدمات مسافرتی/ واحد بیماران بین الملل بیمارستان/ سایر)
گام شماره 3
با توجه به شیوع بیماری کرونا، گروه برگزار کنند دوره مایل است تا نظر متقاضیان شرکت در دوره گردشگری سلامت در خصوص روش برگزار دوره را جویا گردد.
گام شماره 4
Template settings