دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی (قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت کشور)

مقدمه

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران می باشد که یکی از معتبرترین دانشگاههای دولتی ایران است. دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دارای هفت گروه آموزشی است و خدمات آموزشی و پژوهشی را به دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ارائه می دهد.

دانشکده مدیریت افتخار این را دارد که به عنوان قطب علمی آموزشی کشور در علوم مدیریت و اقتصاد سلامت انتخاب شده است. هدف ما در این دانشکده ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در حوزه های مدیریت، سیاستگذاری، اقتصاد و اطلاع رسانی بهداشتی و درمانی است. ما سعی می کنیم در یک محیط آرام دانشگاهی به توسعه توانمندی های اساتید و دانشجویان خود بپردازیم تا به طور اثربخش و کارآمد پاسخگوی نیازهای جامعه باشند.

در حال حاضر دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی حدود ۴۰ عضو هیات علمی و نزدیک به ۳۰۰ دانشجو دارد که اغلب آنها در مقطع تحصیلات تکمیلی تحصیل می کنند. با توجه به سرمایه گذاری گسترده ای که ما در زمینه آموزش، پژوهش و ارتقای کمی و کیفی اعضای هیأت علمی می نماییم، یکی از بهترین موسسات آموزش عالی در آسیا هستیم. ما با داشتن اساتید و کارکنان با تجربه و همچنین همکاری مستمر با صنایع، به دانشجویان جهت کسب دانش و مهارت های مورد نیاز برای فعالیت حرفه ای آینده شان کمک می کنیم.


رسالت دانشکده

رسالت دانشکده، خلق و توسعه دانش کاربردی و آموزش دانشجویان در حوزه های مدیریت، سیاستگذاری، اقتصاد و اطلاع رسانی بهداشتی و درمانی در بالاترین سطح کیفیت برای خدمت به جامعه است.


دورنمای دانشکده

آرزوی ما توسعه شهرت دانشکده به عنوان یک دانشکده پیشرو در زمینه مدیریت، سیاستگذاری، اقتصاد و اطلاع رسانی بهداشتی و درمانی در سطح منطقه و جهان است. دانشکده ما به کیفیت، خلاقیت، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی شهرت خواهد داشت.


ارزشهای دانشکده

 • ما بر رضایت مشتریان داخلی و خارجی خود تاکید می کنیم.
 • ما بر بهبود مستمر سیستمها و فرآیندها برای دستیابی به اهداف سازمانی تاکید می کنیم.
 • به منظور بهبود کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و یادگیری مستمر با سازمانهای مختلف همکاری می کنیم.
 • ما بر خلق ایده های جدید، ارزیابی ایده ها و بکارگیری بهترین آنها تاکید می کنیم.
 • ما بر استانداردهای بالای حرفه ای و اخلاقی در تمامی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای خود تاکید می کنیم.
 • ما بر توسعه مداوم توانمندیهای اساتید و کارکنان دانشکده جهت بهبود کیفیت خدماتشان تاکید می کنیم.

گروه های آموزشی

 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 • مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
 • سلامت در بلایا و فوریت ها
 • اقتصاد سلامت
 • کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • زبان خارجی
 •  زبان فارسی

رشته های تحصیلی

۱- کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

هدف از این دوره آموزشی، آشنایی دانشجویان با نظام ها و سازمانهای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ایران و جهان است. در این دوره دانشجویان با مدیریت اجرائی مراقبتهای بهداشتی درمانی، سیاستگذاری و شناخت سیستمهای مختلف بهداشتی و مدیریت و سازماندهی نظام شبکه بهداشت، منابع و امکانات و فعالیتهای مراکز بهداشتی درمانی آشنا می شوند.

۲- کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

هدف از این دوره آموزشی، پرورش افرادی است که در کنار مسئولیتهای کلی خویش در امر مدیریت، قادر باشند در محاسبه هزینه، تجزیه و تحقیق هزینه و فایده، تقلیل هزینه کارایی، تحقیق داده-ستاده، تحقیق سیستمها و شبکه بهداشت و درمان مشارکت آگاهانه و فعال داشته باشند. داوطلبان شرکت در آزمون این مقطع باید دارای مدرک کارشناسی معتبر در یکی از رشته های علوم پزشکی، اداره امور بیمارستانها، مدیریت با گرایش های مختلف، حقوق، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی و حسابداری باشند.

۳- دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

هدف از این دوره آموزشی، تکمیل کادر علمی دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی در این رشته و همچنین پاسخگوئی به نیازهای جامعه برای تحقق بخشیدن به استقلال و تقویت بنیه علمی دانشگاهها و اداره واحدهای بهداشتی و درمانی کشور می باشد. دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمارستان، اقتصاد بهداشت، رفاه اجتماعی، آموزش پزشکی یا دکتری عمومی گروه پزشکی و دامپزشکی از یکی از دانشگاههای معتبر ایرانی یا خارجی مورد تایید وزارت بهداشت و درمان یا وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مجاز به شرکت در آزمون ورودی این رشته می باشند.

۴- دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت

هدف از این دوره آموزشی، پاسخگویی به نیازهای جامعه برای تقویت بنیه علمی دانشگاهها و سیاستگذاری و برنامه ریزی نظام سلامت کشور و همچنین تربیت افرادی توانمند و متعهد است که بتوانند در تدوین، اجرا و ارزیابی سیاستهای بهداشتی و درمانی مبتنی بر شواهد و متناسب با شرایط کشور گام بردارند و گره گشای مشکلات و نارسایی های بخش درمان باشند. دارندگان مدرک دکتری عمومی پزشکی یا دندانپزشکی و یا داروسازی، دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی، دکتری دامپزشکی، کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، اقتصاد بهداشت)تمام گرایشها(، اپیدمیولوژی، مدیریت توانبخشی، رفاه اجتماعی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، آموزش بهداشت، مدیریت اجرایی و MBA ، ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت مجاز به شرکت در آزمون این رشته می باشند.

۵- دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریتها

هدف از این دوره آموزشی، ظرفیت سازی نیروی انسانی حال و آینده بخش سلامت کشور، برای آموزش، پژوهش، سیاستگذاری و مدیریت خطر بلایا و فوریتها و همچنین کمک به مداخلات برای کاهش آسیب پذیری و خطر پیامدهای سوء سلامتی در بلایای طبیعی و غیر طبیعی و فوریتها می باشد. دارندگان مدرک دکتری عمومی)پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی(، دکتری علوم آزمایشگاهی و یا کارشناسی ارشد کلیه رشته های علوم پزشکی مجاز به شرکت در آزمون این رشته می باشند.

۶- دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

هدف از این دوره آموزشی، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز به منظور مدیریت سیستم های اطلاعات بهداشتی و درمانی کشور و ارتقاء کمی و کیفی اطلاعات در مراکز سلامت و همچنین حداکثر بهره وری از امکانات بالفعل و بالقوه موجود در جهت رشد و تعالی امور بهداشت و درمان از طریق اعمال روش های نوین برنامه ریزی مدیریت اطلاعات می باشد. داوطلبان شرکت در آزمون این مقطع باید دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته آموزش مدارک پزشکی، مدیریت توانبخشی، رفاه اجتماعی، مددکاری اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، کتابداری و اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ارزیابی فناوری اطلاعات سلامت و دکتری عمومی)پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی(، از دانشگاههای معتبر داخلی یا خارجی مورد تایید وزارت بهداشت و درمان یا وزارت فرهنگ و آموزش عالی، باشند.

۷- کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

هدف از این دوره آموزشی، پرورش افرادی شایسته است که بتوانند در زمینه های برنامه ریزی مالی، توسعه نظام سلامت، تخصیص اعتبارات بهداشتی و درمانی، محاسبه و تحلیل و تقلیل هزینه های بخش سلامت و همچنین افزایش کارایی و اثربخشی خدمات بهداشتی و درمانی کشور مؤثر باشند. داوطلبان شرکت در آزمون این مقطع باید دارای مدرک کارشناسی معتبر در یکی از رشته های گروه پزشکی، اقتصاد، علوم اقتصادی، مدیریت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، حسابداری، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، مهندسی پزشکی، دکتری حرفه ای دامپزشکی و دکتری عمومی گروه پزشکی باشند.

۸- دکتری تخصصی اقتصاد سلامت

هدف از این دوره آموزشی، توانمندسازی دانشجویان به منظور تحلیل مسائل اقتصاد بهداشت، استفاده از تکنیک ها و مدل های اقتصادی به منظور تخصیص منابع و استفاده بهینه از امکانات موجود، برنامه ریزی، ارزشیابی و نظارت اقتصادی در کلیه فرایندهای تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات بهداشتی و درمانی به منظور بهینه سازی اقتصادی سازمانهای بهداشتی و درمانی می باشد. دارندگان مدرک دکتری عمومی )پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی(، دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و یا کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، اقتصاد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی و ارزیابی قناوری سلامت مجاز به شرکت در آزمون این رشته می باشند.

۹- کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت

هدف از این دوره آموزشی، آشنایی فراگیر دانشجویان با ساختار داده های کامپیوتری و مراحل فناوری اطلاعات بهداشتی و درمانی با استفاده از دانش فنی و منابع کامپیوتری برای کسب اطلاعات بیشتر می باشد. فارغ التحصیلان این رشته باید بتوانند با استفاده از کامپیوتر در جمع آوری، طبق بندی، پردازش، نگهداری و بازیابی اطلاعات موجب ارتقاء کیفیت خدمات سلامت و کاهش هزینه ها گردند. دانش آموختگان کلیه کارشناسی های علوم پزشکی مجاز به شرکت در آزمون این رشته می باشند.

۱۰- کارشناسی ارشد ارزیابی فن آوری اطلاعات سلامت

هدف از این دوره آموزشی، تربیت پژوهشگران و متخصصینی توانا در زمینه مطالعات ثانویه، بکارگیری روشهای اختصاصی ارزیابی اقتصادی و ارزیابی مسایل حقوقی، اخلاقی و اجتماعی فناوری های سلامت و همچنین تربیت افرادی شایسته در زمینه استفاده از مبانی و روشهای تصمیم گیری مبتی بر شواهد سلامت و سیاستگذاری نظام سلامت می باشد. دانش آموختگان مقطع کارشناسی کلیه رشته های علوم پزشکی، رشته های فنی و مهندسی وزارت علوم و یا دکتری عمومی )پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی(  و دکتری حرفه ای دامپزشکی مجاز به شرکت در آزمون این رشته می باشند.

۱۱- کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

هدف از این دوره آموزشی، تربیت فراگیران برای انجام خدمات فنی، سازماندهی دانش، مرجع، اطلاع رسانی پزشکی و همچنین پرورش افرادی شایسته در زمینه شناسایی نیازهای اطلاعاتی جامعه تولید کننده و مصرف کننده اطلاعات پزشکی و آموزش در زمینه استفاده از منابع و فن آوری اطلاعات پزشکی می باشد.

۱۲- کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

هدف از این دوره آموزشی، تربیت دانش آموختگانی است که در زمینه های تخصصی اعم از نیازسنجی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز محققان و استفاده کنندگان سازماندهی و اشاعه اطلاعات پزشکی بتوانند ضمن ایجاد کتابخانه های دیجیتالی، مدیریت و رهبری آنها را عهده دار شوند و با استفاده از فن آوری های مختلف اطلاعات، ذخیره و بازیابی اطلاعات پزشکی را انجام دهند. دانش آموختگان مقطع کارشناسی کلیه رشته ها مجاز به شرکت در این آزمون می باشند.

۱۳- کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

هدف از این دوره آموزشی، تربیت فراگیرانی است که بتوانند درجهت ارتقاء سیستم های سلامت، استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش خطاهای پزشکی در مراکز بین المللی انفورماتیک پزشکی و همچنین ایجاد یک بستر الکترونیکی جهت ارائه خدمات بهداشت و درمان و دسترسی بیماران به پرونده الکترونیک سلامت انجام وظیفه کنند. دانش آموختگان کارشناسی های کلیه رشته های علوم پزشکی، ریاضی، علوم کامپیوتر، مهندسی پزشکی، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی فن آوری اطلاعات، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و دکتری عمومی )پزشکی ودندانپزشکی(  مجاز به شرکت در آزمون این رشته می باشند.

۱۴- کارشناسی ارشد مهندسی بیمارستان

هدف از این دوره آموزشی، تربیت فراگیرانی است که در زمینه شناخت و طراحی فضاهای بهداشتی- درمانی، شناخت تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی و پزشکی، شناخت استانداردهای به روز در طراحی فضاهای بهداشتی و درمانی و شناخت مسائل اجرائی مربوط به کارهای عمرانی بهداشتی و درمانی تخصص و مهارت کافی داشته باشند.. دانش آموختگان مقاطع کارشناسی یا بالاتر رشته های معماری، شهرسازی یا عمران مجاز به شرکت در آزمون این رشته می باشند.


خدمات پژوهشی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در زمینه انجام پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و سیاستگذاری سلامت، اقتصاد سلامت و مدیریت اطلاعات سلامت به خوبی شناخته شده است. دانشکده متعهد به توسعه همکاری‌های پژوهشی با سازمانهای دولتی و خصوصی است. هدف ما به حداکثر رساندن منافع نتایج پژوهشهای کاربردی از طریق نیازسنجی های پژوهشی و توسعه همکاری با سازمانهای ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی، می باشد.


زمینه های پژوهش

 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 • سیاستگذاری بهداشتی و درمانی
 • مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
 • اقتصاد سلامت
 • مدیریت بیمارستان
 • رهبری در سازمانهای بهداشتی و درمانی
 • مدیریت مالی در سازمانهای بهداشتی و درمانی
 • مدیریت کیفیت در سازمانهای بهداشتی و درمانی
 • مدیریت سلامت در بلایا و فوریتها
 • کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • زبان انگلیسی                  
 • مدیریت تحقیقات و فناوری سلامت
 • ژورنالیسم پزشکی
 • انفورماتیک پزشکی
 • فناوری سلامت
 • سلامت دیجیتال

مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت به منظور تحقق اهداف علمی و پژوهشی در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی فعالیت می کند. اهداف مرکز عبارتند از تولید و نشر دانش از طریق پژوهش در حیطه نظام مدیریت و ارتقای سلامت کشور و ارتقای دانش علمی و عملیاتی کارکنان و مدیران سازمانهای بهداشتی و درمانی و بنگاه های اقتصادی نظام سلامت در حیطه های مختلف آموزشی. برخی از خدماتی که مرکز تحقیقات ارائه می دهد عبارتند از:

 • انجام پژوهش در حوزه مدیریت و اقتصاد سلامت
 • ارائه آموزشهای کاربردی بلندمدت و کوتاه مدت در حوزه مدیریت و اقتصاد سلامت
 • چاپ کتب و مقالات تخصصی حوزه مدیریت و اقتصاد سلامت
 • برگزاری کارگاه های تخصصی
 • ارائه مشاوره در زمینه استقرار حاکمیت بالینی، اعتباربخشی، مدیریت بحران و ...

کتابخانه دانشکده

کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی در سال ۱۳۵۶ با تعداد ۲۵۰۰ جلد کتاب تاسیس شد و در حال حاضر کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با رده بندی LC دارای 17686جلد (کتاب فارسی 11752 جلد و لاتین 5934 جلد) و تعداد 1325 عنوان پایان نامه و دسترسی بر بانکهای اطلاعاتی از طریق سایت کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران امکان پذیر شده است. همچنین مخزن کتابخانه شامل تمام منابع مورد نیاز رشته‌های دانشکده است. این کتابخانه مفتخر است با حدود 20000 جلد کتاب فارسی و لاتین آماده خدمت رسانی به دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی است.


مجله مدیریت سلامت

نشریه مدیریت سلامت وابسته به دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران است که با هدف ارتقاء علمی دانش پژوهان حوزه‌های مدیریت و اطلاع رسانی سلامت از طریق انتشار تازه ترین یافته‌های حوزه‌های سلامت در زمینه مدیریت خدمات بهداشتی‌ و درمانی (سیاست گذاری سلامت، سلامت در بلایا و فوریت ها، ارزیابی فن آوری سلامت)، مدیریت اطلاعات سلامت (انفورماتیک پزشکی، فن آوری اطلاعات سلامت)، اقتصاد سلامت، ژورنالیسم پزشکی و کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در کشور ایران است. نشریه مدیریت سلامت، به صورت فصلنامه، هر فصل حداقل ۸ مقاله به چاب می رساند. این نشریه از سال 99 در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شده است.


خدمات مشاوره ای

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی به خاطر کیفیت بالای خدمات آموزشی و پژوهشی در کشور شناخته شده است. دانشکده خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای فراوانی به سازمانهای مختلف ارائه داده است. اساتید ما به بسیاری از سازمانهای داخلی و خارجی در زمینه بهبود مدیریت عملکرد آنها مشاوره داده اند. موضوعات این همکاریها شامل تحلیل سیاستگذاری سلامت، ارزیابی عملکرد مراقبت های بهداشتی و درمانی، ارزیابی های اقتصاد سلامت، سیستم های مدیریت اطلاعات، مراقبت های بیمار محور و مدیریت کیفیت می باشد.

ما می توانیم جهت بهبود عملکرد کسب و کارتان با شما همکاری استراتژیک نماییم. دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی همانند پلی بین تئوری و عمل، عمل می کند. دانشکده خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای را به انواع سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح ملی و بین المللی ارائه می دهد. چند نمونه از برنامه های آموزشی ارائه شده عبارتند از:

 • دوره مدیریت سلامت برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران ( ۸۳۲۰۰ نفر ساعت)
 • دوره مدیریت بیمارستان برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران ( ۸۳۲۰۰ نفر ساعت)
 • دوره مدیریت بیمارستان برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران (۸۸۵۲۰ نفر ساعت)
 • دوره مدیریت سلامت برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز (۸۰۲۰۰ نفر ساعت)
 • دوره مدیریت بیمارستان برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( ۲۵۲۰ نفر ساعت)
 • دوره مدیریت پرستاری برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران (۳۳۴۰۰ نفر ساعت)
 • دوره مدیریت سلامت مادر و نوزاد برای ماماهای ستادی کشور (۸۸۰۰۰ نفر ساعت)
 • دوره مدیریت برای ممیزان آزمایشگاه های تشخیص طبی  (۳۵۲۰ نفر ساعت)
 • دوره مدیریت عمومی برای مدیران بیمارستان کسرا   (۵۰۰۰ نفر ساعت)
 • دوره مدیریت عمومی برای مدیران بیمارستان تهران کلینیک  (۸۴۰۰ نفر ساعت)

ما در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی به منظور توسعه مهارتها و توانمندیهای مدیران و کارکنان نظام سلامت دوره های کوتاه مدت آموزشی را ارائه می دهیم. برخی از این دوره ها عبارتند از:

 • سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت
 • مدیریت و رهبری استراتژیک در سازمانهای بهداشتی و درمانی
 •  مدیریت مالی در سازمانهای بهداشتی و درمانی
 • مدیریت کیفیت در سازمانهای بهداشتی و درمانی
 • مدیریت اطلاعات در سازمانهای بهداشتی و درمانی
 • مدیریت خطرات احتمالی در سازمانهای بهداشتی و درمانی
 • ارزیابی و اعتباربخشی سازمانهای بهداشتی و درمانی
 • آسیب شناسی سازمانی
 • مدیریت عملکرد سازمان
 • مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمان
 • حاکمیت بالینی
 •  مدیریت سلامت در بلایا و فوریتها
 • مدیریت پروژه
 • یادگیری سازمانی
 • تفکر سیستمی و خلاقانه حل مسأله
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings