گام شماره 1
در صورت درج شماره تلفن ثابت، حتما همراه کد شهر درج نمایید.
گام شماره 2
Template settings