سرکار خانم دکتر افشاری: رابط بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت دانشکده

شماره تماس داخلی: ۱۷۶ و ۲۵۹

نشانی صندوق پست الکترونیک: Somaie.afshari@gmail.com


شرح وظایف دبیرخانه بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

  • ایجاد بستر و فرآیند مؤثر دریافت پیشنهادها، انتقادها و ادعاهای نقض قوانین و مقررات و تخلفات اداری و همچنین نظرسنجی مستمر از ذینفعان
  • راه اندازی و روزآمد کردن سیستم های ارتباط دوسویه با ذینفعان نظیر راه اندازی صندوق پیشنهادات و انتقادات، پست صوتی و درگاه(پرتال) سازمانی و امثالهم به منظور ارائه شناسنامه خدمات و فعالیت های سازمانی به مراجعین، اخذ دیدگاه های آنان و انجام نظرسنجی مستمر از مراجعین در خصوص عملکرد کارکنان و واحدهای اداری و اعمال نتایج آن در اصلاح فرآیندها و تشویق و اصلاح کارکنان
  • ایجاد بستر مناسب جهت رسیدگی مؤثر، منصفانه و سریع به شکایات و انتقادهای دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی
  • شناسایی گلوگاه های احتمالی فساد اداری، اولویت بندی آنها و ارائه راهکارهای ممکن برای پیشگیری و مقابله با تخلفات،  نظارت، سنجش اثربخشی راه کارها و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح

 

به منظور ارسال پیام، ثبت انتقاد و پیشنهاد اینجا کلیک نمایید.

 

Template settings