دورنمای معاونت آموزشی
در ده سال آینده،  این معاونت  بطور  جامع ، متعالی  و  پیشرو در زمینه توسعه علوم مدیریت واقتصاد سلامت در سطح ملی و بین المللی نقش آفرینی می کند.


رسالت معاونت آموزشی
معاونت آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی  با برخورداری  از سرمایۀ انسانی  متعهد   و با   انگیزه  به تربیت دانشجویان ممتاز و متعالی  با  تاکید  بر تعهد، تخصص می پردازد. رسالت این معاونت، تولید و گسترش دانش کاربردی و آموزش دانشجویان در حوزه های مدیریت، سیاستگذاری، اقتصاد و اطلاع رسانی سلامت در بالاترین سطح کیفیت برای خدمت به جامعه است.

Template settings