دوره‌های آموزشی زبان انگلیسی
ویژه­ اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

یکی از ارکان اصلی پژوهش در عرصه جهانی و نیز حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم، یادگیری زبان انگلیسی است. تغییر آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه مبنی بر ضرورت ارائه گواهی یکی از آزمون‌های زبان برای اعضای هیات علمی و همچنین فراهم ساختن دسترسی برای دانشجویانی که امتیاز لازم را  قبلا دریافت نکرده‌اند؛ موجب شد تا دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی پس از اخذ مصوبه مورخ ۳۰ آبان ماه ۹۶ شورای آموزشی دانشگاه اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی آمادگی برای آزمون IELTS و MHLE در سالهای اخیر نماید. با توجه به تجربه موفق این دوره‌ها و نیز تقاضای مکرر از سوی اعضای هیئت علمی و دانشجویان، دوره‌های حاضر طراحی شد. 

دوره های عمومی و تخصصی زبان انگلیسی (هر جلسه ۹۰ دقیقه)
نام دوره نام مدرس ۱ نفره (۱۰ جلسه) ۲ نفره(۱۰ جلسه) ۳ الی 5 نفر (۱۰ جلسه)
زبان MHLE- دوره نخست

دکتر هادی حمیدی
دکتر رفعت باقرزاده

10،0۰۰،۰۰۰ تومان به ازای هر فراگیر
6،۰۰۰،۰۰۰ تومان

به ازای هر فراگیر
4،0۰۰،۰۰۰ تومان

نوشتاری آیلتس- دوره نخست دکتر سید جعفر احسان زاده
دکتر محمد برزگر
10،0۰۰،۰۰۰ تومان به ازای هر فراگیر
6،۰۰۰،۰۰۰ تومان

به ازای هر فراگیر
4،0۰۰،۰۰۰ تومان

گفتاری آیلتس- دوره نخست دکتر سید جعفر احسان زاده
دکتر محمد برزگر
10،0۰۰،۰۰۰ تومان به ازای هر فراگیر
6،۰۰۰،۰۰۰ تومان

به ازای هر فراگیر
4،0۰۰،۰۰۰ تومان

گرامر پیشرفته- دوره نخست دکتر رفعت باقرزاده
دکتر هادی حمیدی
دکتر سید جعفر احسان زاده
دکتر محمد برزگر
10،0۰۰،۰۰۰ تومان به ازای هر فراگیر
6،۰۰۰،۰۰۰ تومان

به ازای هر فراگیر
4،0۰۰،۰۰۰ تومان

نگارش پیشرفته و قانون های نشانه گذاری دکتر رفعت باقرزاده
دکتر هادی حمیدی
دکتر سید جعفر احسان زاده
دکتر محمد برزگر
10،0۰۰،۰۰۰ تومان به ازای هر فراگیر
6،۰۰۰،۰۰۰ تومان

به ازای هر فراگیر
4،0۰۰،۰۰۰ تومان

مهارت گفتاری روزانه دکتر رفعت باقرزاده
دکتر هادی حمیدی
دکتر سید جعفر احسان زاده
دکتر محمد برزگر
10،0۰۰،۰۰۰ تومان به ازای هر فراگیر
6،۰۰۰،۰۰۰ تومان
به ازای هر فراگیر
4،0۰۰،۰۰۰ تومان

فرآیند ثبت نام دوره ها:
۱_ واریزمبلغ دوره به شماره حساب IR320100004001082003015467 با شناسه 350082074140104800000001614137، به نام  دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران ( لطفا فیش واریزی به نام شرکت کننده در دوره صادر شود)
۲_ آپلود عکس فیش واریزی در سایت دانشکده
"متقاضیان محترم توجه نمایند امکان عودت هزینه وجود ندارد، لطفا در هنگام ثبت نام به زمان و محل برگزاری دقت فرمایید"

 مدرسان دوره:سرکار خانم دکتر افسانه دهناد (عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی)        |          سرکار خانم دکتر رفعت باقرزاده (عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی)        |             جناب آقای دکتر هادی حمیدی (عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی)        |       جناب آقای دکتر سید جعفر احسان زاده (عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی)
شناخت و دریافت سوابق مدرسین دوره

سرکار خانم دکتر افسانه دهناد
عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی

سرکار خانم دکتر رفعت باقرزاده
عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی

  جناب آقای دکتر هادی حمیدی
عضو هیئت علمی گروه زبان اگلیسی

جناب دکتر سید جعفر احسان زاده
عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی

جناب آقای دکتر محمد برزگر
عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی
 


علاقه مندان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۵ با شماره تلفن --------- و نشانی الکترونیک public.shmisiums.ac.ir  تماس حاصل نمایند.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings