رشته های مقطع دکتری  تخصصی:

اقتصاد سلامت ( مدیر گروه: جناب آقای دکتر علی ابوترابی)
سیاست گذاری سلامت ( مدیر گروه: سرکار خانم دکتر وطن‌خواه)
سلامت در بلایا و فوریت ها ( مدیر گروه : جناب آقای دکتر سید حسام سیدین)
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ( مدیر گروه: سرکار خانم دکتر وطن‌خواه)
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی ( مدیر گروه: سرکار خانم دکتر صدوقی)
انفورماتیک پزشکی ( مدیر گروه: سرکار خانم دکتر صدوقی)
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ( مدیر گروه: جناب آقای دکتر پناهی)
آینده پژوهی (مدیر گروه: سرکار خانم دکتر وطن‌خواه)

Template settings