رشته های مقطع دکتری  تخصصی:

اقتصاد سلامت (مدیر گروه: جناب آقای دکتر عزیز رضاپور)
سیاست گذاری سلامت (مدیر گروه: سرکار خانم دکتر وطن‌خواه)
سلامت در بلایا و فوریت ها (مدیر گروه : جناب آقای دکتر سید حسام سیدین)
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (مدیر گروه: سرکار خانم دکتر وطن‌خواه)
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی (مدیر گروه: جناب آقای دکتر شیخ طاهری)
انفورماتیک پزشکی ( مدیر گروه: جناب آقای دکتر شیخ طاهری)
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ( مدیر گروه: جناب آقای دکتر پناهی)
آینده پژوهی (مدیر گروه: سرکار خانم دکتر وطن‌خواه)

Template settings