دانشجوی عزیز ، سلام
برای انجام امور فارغ التحصیلی ، مطالب زیر را با دقت مطالعه و ۱۵ مرحله ای که به صورت گام به گام در زیر توضیح داده شده را پیش روید .
 
مراحل امور فراغت از تحصیل در داخل دانشکده :

 1. دو برگ از فرم تسویه حساب اداره آموزش را تحویل گرفته، کلیه جاهای خالی ( مشخصات شناسنامه ای و تحصیلی ، آدرس ، تلفن ثابت و همراه ، تاریخ ، امضا و ... ) را با دقت پر کنید .
 2. پس از تکمیل فرم های تسویه حساب آموزش ، آن ها را به اداره آموزش نزد کارشناس مربوط به رشته خود ببرید . کارشناس آموزش پس از بررسی پرونده دانشجویی شما ، در صورتی که هیچ گونه مشکلی نباشد ، فرم های تسویه حساب را پاراف می نماید .
 3. برگه ها را نزد مسئول اداره آموزش ببرید تا در قسمت آموزش ، مهر و امضای ایشان درج گردد .
 4. برگه ها را نزد واحد سمعی و بصری (امور کلاس ها) برده تا در قسمت مربوطه ، مهر و امضا درج گردد.
 5.  برگه ها را به واحد کتابخانه برده تا مهر و امضا در آن درج گردد.
 6.  برگه ها را به واحد انفورماتیک برده تا مهر و امضا در آن درج گردد.
 7. برگه ها را به سالن تربیت بدنی دانشکده ببرید تا توسط مسئول تربیت بدنی امضا شود.

مراحل امور فراغت از تحصیل در خارج از دانشکده :

 1. برگه ها را به کمیته انضباطی دانشگاه برده تا مهر و امضا در آن درج گردد.
 2. برگه ها را به کتابخانه مرکزی دانشگاه برده تا مهر و امضا در آن درج گردد.
 3. برگه ها را به امور تربیت بدنی دانشگاه برده تا ممهور به مهر تربیت بدنی شود.
 4. برگه تسویه حساب واحد رفاه را به معاونت دانشجویی برده و پس از تحویل به آن امور ، برگه اعلام میزان بدهی اداره رفاه و تعاون را به صورت تایپ و مهر و امضا شده را دریافت نمایید.
 5.  دو برگه تسویه حساب واحد آموزش که کلیه موارد آن تکمیل و مهر و امضا گردیده به علاوه برگه اعلام میزان بدهی مهر و امضا شده به علاوه کارت دانشجویی به انضمام یک قطعه عکس ۴ × ۳ و یک سری تصویر از صفحات شناسنامه و کارت ملی تحویل کارشناس مربوط به رشته خود در اداره آموزش دانشکده دهید .

 
* دانشجوی عزیز، کلیه ی امور اداری فرآیند فراغت از تحصیل شما انجام شده است. حدود دو هفته فرآیند اداری شما در دانشکده زمان می برد تا پرونده فراغت از تحصیل شما به ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران ارسال گردد و مابقی امور در اداره فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام می شود.
 
پس از سپری شدن دو هفته از زمان تحویل مدارک تسویه حساب به اداره آموزش، به سامانه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه فرمایید.
 
به امید موفقیت شما در کلیه ی مراحل زندگی و دیدار شما در مقاطع تحصیلی بالاتر
اداره آموزش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

Template settings