جناب آقای حامد خدیوی وانقی: مسئول روابط عمومی دانشکده
تلفن: ۲-۸۸۷۹۴۳۰۱       داخلی: 178

جهت تماس با واحد روابط عمومی به آدرس public.shmis@iums.ac.ir نامه الکترونیک ارسال نمایید

شرح وظایف واحد روابط عمومی

روابط عمومی در هر سازمانی، سامانه برقراری ارتباط مؤثر، نزدیک و سازنده یک سازمان به ویژه مدیریت آن با دیگر بخش ها اعم از بخش های درونی یا بخش های بیرونی محسوب می شود. با برقراری این ارتباط به نحو شایسته، امکان تطابق بروندادهای یک سازمان با نیازهای بیرونی فراهم می شود. فرآیندی که علت وجودی پیدایش و استمرار حیات آن سازمان محسوب می‏شود.

روابط عمومی درحقیقت، ابزار دوگانه ای است که از یک سو باعث آگاهی مدیران و کارکنان یک سازمان از محیط پیرامون آنها می شود و از سوی دیگر باعث انعکاس درست فعالیت آنان به جمعیت مخاطب می گردد. برقراری این ارتباط دوطرفه در هر سطحی، مترادف سطح توفیق روابط عمومی است.

 روابط عمومی را باید بخشی از فرآیند «مدیریت» دانست و نه ابزاری برای اعمال مدیریت. به عبارت دیگر روابط عمومی یک سامانه اجرایی در نظام مدیریت محسوب نمی شود بلکه یک سامانه مشورتی در فرآیند تصمیم سازی و سیاست گذاری است. روابط عمومی جزئی از سیستم تطبیقی سازمان با محیط خود است. روابط عمومی به سازمان و مدیریت آن کمک می کند تا با محیط خود به تعامل مناسب بپردازد. روابط عمومی یک منعکس کننده محض نیست، بلکه یک عامل مشارکتی است در اصلاح آنچه که در نهایت به جامعه منعکس می شود.

 

از دیگر وظایف و مسئولیت های روابط عمومی دانشکده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- برگزاری نمایشگاه ها و غرفه های مربوط به دانشکده در برنامه های مربوط به دانشگاه و ...

- مستندسازی برنامه ها، مراسم ها، کنگره ها، سمینارها، کارگاه ها، جلسات، نشست ها و ...

- به روز رسانی و درج اخبار مربوطه در سایت دانشکده به دو زبان فارسی

- جمع آوری اطلاعات و اخبار مربوط به اقدامات، فعالیتها، برنامه ها، جلسات و ... دانشکده و انتشار آنها از طریق وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات به منظور آگاهی مردم از اقدامات، پیشرفت ها و نتایج فعالیتهای دانشکده

-  انعکاس اخبار دانشگاه علوم پزشکی ایران و سایت های مرتبط با حوزه فعالیت دانشکده  در سایت رسمی دانشکده

- حضور در مراسمات، کنگره ها، سمینارها، کارگاه ها، جلسات، نشست ها و... و تهیه گزارش، عکس و فیلم برای سایت دانشکده و دانشگاه  و مستندسازی

- کنترل و ملاحظه صندوق پست الکترونیک دانشکده و ارجاع نامه ها به افراد مرتبط

- تدوین و توزیع نشریات تبلیغاتی و الکترونیکی

- طراحی اطلاعیه، بروشور، پوستر و بنرهای مختلف با توجه به مراسمات و برنامه های مختلف

- تهیه و تنظیم اعلامیه، اطلاعیه، بنر و بروشورهای مربوط به رویدادها، برنامه ها و مناسبت های مختلف و نصب یا توزیع آن در سطح دانشکده

- نظارت و تایید هر گونه فضاسازی، نصب اطلاعیه، اعلامیه، بنر و ... در سطح دانشکده

- فضا سازی دانشکده با توجه برنامه ها، مناسبت ها و ... با همکاری سایر نهادهای فرهنگی دانشکده

- دریافت، انعکاس و مستندسازی اخبار و تصاویر صورتجلسات و رویدادهای بسیاری از واحدهای دانشکده

- کمک به برگزاری کنگره ها، سمینارها، همایش ها، کارگاه ها و ... مربوط به دانشکده و حتی دانشگاه

- برگزاری برنامه ها و مراسمات ملی و مذهبی با همکاری سایر نهادهای دانشکده اعم از اداری، مالی، فرهنگی، دانشجویی و ...

- پیگیری و آماده سازی گزارشات عملکرد دانشکده با توجه به ضوابط مربوطه و پیگیری و انجام موضوع تقویم مناسبتها

-اطلاع رسانی به دانشجویان، اعضای هیئت علمی و پرسنل دانشکده به طرق مختلف اعم از سایت، ایمیل و پیامک- کمک به توسعه ارتباطات و استفاده هر چه بهتر دانشکده از ابزار های ارتباطی نوین از جمله ویدئو کنفرانس، تله مدیسین و... جهت توسعه نیروی انسانی

- برقراری ارتباط و عضویت فعال و موثر با سازمان ها، انجمن های علمی و ... جهت تبادل اخبار و اطلاعات مربوطه

- تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی

- ارتقاء ساختار اطلاع رسانی دانشکده

- تغییر ساختار اطلاع رسانی و استفاده بهینه از ابزار های نوین برای ارتقاء سطح علمی دانشکده
- اختصاص فضای کافی در سایت دانشکده برای واحدهای مختلف، دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید، کارکنان و ... برای درج اقدامات، فعالیت ها و ...
- حضور فعال روابط عمومی دانشکده در میان مجموعه روابط عمومی‌های دانشگاه

- کمک به دانشکده برای استفاده از تکنولوژی‌های نوین آموزشی برای بهره وری از توانمندی اعضای هیئت علمی در آموزش از راه دور دانشجویان و فارغ‌التحصیلان

- کمک به ایفای نقش فعال، سازنده و موثر در معادلات علمی کشور و حتی منطقه و ایجاد محیط علمی مناسب برای همکاریهای علمی

Template settings