سرکار خانم دکتر اسدزندی
سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
شماره تماس داخلی: 206
شماره تماس: 88778069 - 88197267


شرح وظایف مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

 • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی و عملی آنان.
 • تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب .
 • مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی وارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی، معین و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • پی گیری و انجام  کلیه مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی
 • ظارت بر برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D.)
 • رسیدگی به برنامه های آموزشی محول شده دانشگاه
 • برنامه ریزی آموزشی وارزیابی دانشجویان دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقرارت آموزشی مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • برنامه ریزی برای دانشجویان ممتاز واستعدادهای درخشان به منظور استفاده هر چه بهتر از آیین نامه مربوط.
 • همکاری با وزارت متبوع درخصوص برگزاری آزمونهای متمرکز سراسری
 • همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در جهت اجرای برنامه های ارتقاء کیفیت آموزش.
 • برگزاری شورای آموزشی، معین و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • رسیدگی به امورد مرتبط با کمیسیون بررسی موارد خاص و منطقه ای دانشگاه
 • تشکیل دایره امتحانات و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات.
 • برقراری ارتباط با سایر  دانشکده ها و دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در داخل و خارج از کشور به منظور انجام مبادلات دانشجویی و آموزشی و  همچنین دانش آموختگان.
 • تنظیم کلیه امور آموزشی منطبق با تقویم آموزشی دانشگاهی
 • نظارت بر صدور ریزنمرات و گواهینامه ها، دانشنامه ها و تاییدیه‌تحصیلی دانش آموختگان.
 • نظارت بر صدور گواهی های اشتغال به تحصیل دانشجویان و معرفی به نظام وظیفه دانشجویان متقاضی خروج از کشور.
 • نظارت بر امور مربوطه به وظیفه عمومی دانشجویان .
 • نظارت بر امور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان .
 • نظارت بر اجرای آیین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.
 • تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات دانشجویان رشته های مختلف و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح.
 • همکاری با اساتید و دانشجویان دانشکده در خصوص استفاده  از امکانات و تجهیزات کمک آموزشی.
 • نظارت بر امور ماشینی فرایندهای مختلف حوزه از جمله فارغ‌التحصیلان، انتخاب واحد، ثبت واحد
Template settings