سامانه سما لایو به عنوان سامانه مدیریت یادگیری (LMS) برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی و دانشجویان گرانقدر از طریق نشانی https://samalive.ir در دسترس است.

جهت دریافت راهنمای مد نظر روز نام آن کلیک نمایید.

Template settings