شورای سیاست گذاری مالکیت فکری دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

معرفی شورا
شورای سیاست گذاری مالکیت فکری دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی بعنوان یکی از زیرگروه های گروه توسعه، نوآوری و مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی ایران، تحت سرپرستی معاونت پژوهشی دانشکده فعالیت می نماید.این شورا با به کارگیری افراد متخصص در حوزه داوری و ارزیابی اختراعات، از مخترعین این دانشکده  و ارزیابی سریع و دقیق اظهارنامه ها حمایت می کنداز آنجا که ثبت اختراع اولین قدم در فرآیند فناوری است، لذا این شورا با حمایت مخترعین، قصد تسهیل این فرآیند را دارد که یکی از اهداف ویژه­ی دانشگاه نسل سوم است.


اعضا شورا


خانم دکتر فرحناز صدوقی
(سرپرست شورای سیاست گذاری مالکیت فکری دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی)
۸۸۷۸۰۷۳۶- ۰۲۱

 
آقای دکتر محمد برزگر 
(گروه زبان خارجه)
 آقای دکتر وحید علی پور
(گروه اقتصاد سلامت)
 خانم دکتر سمیه نصیری
(گروه مدیریت اطلاعات سلامت)
آقای دکتر شهرام صدقی
(گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی)
خانم دکتر شاندیز مصلحی
(گروه سلامت در بلایا و فوریت های پزشکی)
 -

آقای سامان محمدپور
(رابط شورای سیاست گذاری مالکیت فکری دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی)
۸۸۷۹۴۳۰۱-۰۲۱(داخلی ۱۹۳)
۸۸۷۹۴۳۰۰-۰۲۱

 
 


اهداف گروه
شورای سیاست گذاری مالکیت فکری با هدف ایجاد انگیزه، شکوفایی و کشف هرچه بیشتر توانمندی ­ها و پتانسیل­ های علمی اعضا هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان نخبه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در راستای کاربردی سازی ایده و نوآوری­ ها تشکیل می گردد. این شورا مفتخر است که از طریق ایجاد تسهیلات ذیل و در راستای خدمت رسانی به اساتید فرهیخته و نخبگان فعالیت نماید:

  1. داوری اظهارنامه ­های توسط داوران متخصص با نظارت دفتر توسعه، نوآوری و مالکیت فکری
  2. اطلاع رسانی به "درخواست کنندگان ثبت اختراع" درخصوص مدارک مورد نیاز، مراحل مختلف و زمانبندی پروسه داوری
  3.  ارائه مشاوره به اعضای هیئت علمی و دانشجویان جهت آشنایی و تسهیل روند ثبت اختراع.
  4. پایش اختراعات ثبت شده اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده  جهت شناسایی اختراعات برتر با قابلیت تجاری سازی و معرفی آنها به دفاتر ترجمان دانش و مرکز رشد

آیین نامه، دستور العمل و فرآیند ها
آیین نامه

دستورالعمل ها

فرم ها

فرم های وزارت بهداشت جهت ارزیابی اختراعات 

فرآیند ها

بروزرسانی:1401/05/03
Template settings