جلسات این شورا هر هفته روزهای سه شنبه  از  ساعت ۱۰ الی ۱۲ منعقد می گردد


اعضاء شورای پژوهشی:
 

سرکار خانم دکتر فرحناز صدوقی
معاون پژوهشی دانشکده
گروه مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
سرکار خانم دکتر لیلا نعمتی
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سرکار خانم دکتر رفعت باقرزاده
گروه زبان انگلیسی
سرکار خانم دکتر پروین  ابراهیمی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
سرکار خانم دکتر شاندیز مصلحی
گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها
جناب آقای دکتر عباس شیخ طاهری
گروه مدیریت اطلاعات بهداشتی درمان


جهت مشاهده و دریافت cv اعضاء شورای پژوهشی اینجا کلیک کنید.

وظایف شورای پژوهشی :

 • – بررسی و تصویب طرح های پژوهشی مستقل در دانشکده
 • نظارت بر کلیه امور قرارداد طرح های پژوهشی پایان نامه ای و مستقل در سطح دانشکده
 •  تدوین برنامه های عملیاتی پژوهشی دانشکده با توجه به استراتژی های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 • –ارائه ی راهکارهای ایجاد انگیزه در اعضای هیات علمی دانشکده به منظور ارتقای کمی و کیفی طرح های پژوهشی
 •  همکاری با معاونت تحقیقات  و فناوری دانشگاه در راستای تدوین اولویت های پژوهشی دانشگاه
 • تسهیل روند تصویب طرح های پژوهشی مرتبط با دانشگاه نسل سوم در دانشکده
 •  بررسی و تایید گزارش سالیانه فعالیت های پژوهشی دانشکده
 • هدایت مجریان طرح های پژوهشی در راستای کاربردی سازی نتایج پژوهش و گزارش به مراکز و مسئولین ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه و بانک های اطلاعاتی دانشکده
 • اولویت بخشی به نوآوری در حوزه های نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور در پروژه های پژوهشی تصویب شده در دانشکده
 • هماهنگی جهت انجام پژوهش های بین رشته ای در دانشکده
 • بررسی و تایید هسته های پژوهشی پیشنهادی اعضای هیات علمی و گروه های دانشکده
 • ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشکده
 • بررسی و تایید گزارش پیشرفت طرح های پژوهشی مستقل و پایان نامه ای
 • هدایت طرح های پژوهشی پیشنهادی در راستای هسته های پژوهشی مصوب دانشکده
 • توسعه، تقویت و هدایت پایان نامه ها و طرح های پژوهشی مستقل با اولویت پژوهش های هدفمند در راستای توسعه مرزهای دانش
 • شرکت فعال در شوراها، جلسات و کمیته های مختلف پژوهشی در سطح دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع (حسب مورد).

 

مصوبات شورای پژوهشی:
 
تاریخ بروز رسانی:1401/07/23
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings