جلسات این شورا هر هفته روزهای سه شنبه  از  ساعت ۱۰ الی ۱۲ منعقد می گردد


اعضاء شورای پژوهشی:
 

جناب آقای دکتر عزیز رضاپور

رئیس دانشکده

گروه اقتصاد سلامت

سرکار خانم دکتر هاله آیت اللهی
معاون پژوهشی دانشکده
گروه مدیریت اطلاعات
سرکار خانم دکتر شادی اسدزندی
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سرکار خانم دکتر رفعت باقرزاده
گروه زبان انگلیسی

سرکار خانم دکتر پروین  ابراهیمی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

جناب آقای دکتر حمید پوراصغری

گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سرکار خانم دکتر شاندیز مصلحی
گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها
جناب آقای دکتر عباس شیخ طاهری
گروه مدیریت اطلاعات 

 

سرکار خانم دکتر نسرین شعربافچی زاده
گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 

سرکار خانم دکتر اکرم اکبری

گروه اقتصاد سلامت


 

جناب آقای دکتر محسن دولتی
گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 جناب آقای دکتر علی  نعمتی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


جهت مشاهده و دریافت cv اعضاء شورای پژوهشی اینجا کلیک کنید.

وظایف شورای پژوهشی :

 • – بررسی و تصویب طرح های پژوهشی مستقل در دانشکده
 • نظارت بر کلیه امور قرارداد طرح های پژوهشی پایان نامه ای و مستقل در سطح دانشکده
 •  تدوین برنامه های عملیاتی پژوهشی دانشکده با توجه به استراتژی های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 • –ارائه ی راهکارهای ایجاد انگیزه در اعضای هیات علمی دانشکده به منظور ارتقای کمی و کیفی طرح های پژوهشی
 •  همکاری با معاونت تحقیقات  و فناوری دانشگاه در راستای تدوین اولویت های پژوهشی دانشگاه
 • تسهیل روند تصویب طرح های پژوهشی مرتبط با دانشگاه نسل سوم در دانشکده
 •  بررسی و تایید گزارش سالیانه فعالیت های پژوهشی دانشکده
 • هدایت مجریان طرح های پژوهشی در راستای کاربردی سازی نتایج پژوهش و گزارش به مراکز و مسئولین ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه و بانک های اطلاعاتی دانشکده
 • اولویت بخشی به نوآوری در حوزه های نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور در پروژه های پژوهشی تصویب شده در دانشکده
 • هماهنگی جهت انجام پژوهش های بین رشته ای در دانشکده
 • بررسی و تایید هسته های پژوهشی پیشنهادی اعضای هیات علمی و گروه های دانشکده
 • ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشکده
 • بررسی و تایید گزارش پیشرفت طرح های پژوهشی مستقل و پایان نامه ای
 • هدایت طرح های پژوهشی پیشنهادی در راستای هسته های پژوهشی مصوب دانشکده
 • توسعه، تقویت و هدایت پایان نامه ها و طرح های پژوهشی مستقل با اولویت پژوهش های هدفمند در راستای توسعه مرزهای دانش
 • شرکت فعال در شوراها، جلسات و کمیته های مختلف پژوهشی در سطح دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع (حسب مورد).

 

مصوبات شورای پژوهشی:
 
تاریخ بروز رسانی:1402/04/05
Template settings