اعضاء شورای پژوهشی:
 

جناب آقای دکتر عزیز رضاپور

رئیس دانشکده

گروه اقتصاد سلامت

 

سرکار خانم دکتر هاله آیت اللهی
معاون پژوهشی دانشکده
گروه مدیریت اطلاعات سلامت

 

سرکارخانم دکتر لیلا نعمتی انارکی

معاون آموزشی دانشکده

گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

سرکار خانم دکتر رفعت باقرزاده
گروه زبان انگلیسی

 

سرکار خانم دکتر شادی اسدزندی
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

جناب آقای دکتر حمید پوراصغری

گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

سرکار خانم دکتر شاندیز مصلحی
گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 

جناب آقای دکتر عباس شیخ طاهری
گروه مدیریت اطلاعات سلامت

 

 

سرکار خانم دکتر اکرم اکبری

گروه اقتصاد سلامت

 

جناب آقای دکتر محسن دولتی
گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها

سرکار خانم دکتر نسرین شعربافچی زاده
گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها

جناب آقای دکتر علی نعمتی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

 

 

 

 

 


وظایف شورای پژوهشی :

  •  بررسی و تصویب طرح های پژوهشی مستقل در دانشکده
  •  تدوین برنامه های عملیاتی پژوهشی دانشکده با توجه به استراتژی های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
  • ارائه ی راهکارهای ایجاد انگیزه در اعضای هیات علمی دانشکده به منظور ارتقای کمی و کیفی طرح های پژوهشی
  • هدایت مجریان طرح های پژوهشی در راستای کاربردی سازی نتایج پژوهش و گزارش به مراکز و مسئولین ذیربط
  • اولویت بخشی به نوآوری در حوزه های نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور در پروژه های پژوهشی تصویب شده در دانشکده
  • بررسی و تایید هسته های پژوهشی پیشنهادی اعضای هیات علمی و گروه های دانشکده
  • هدایت طرح های پژوهشی پیشنهادی در راستای هسته های پژوهشی مصوب دانشکده
  • شرکت فعال در شوراها، جلسات و کمیته های مختلف پژوهشی در سطح دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع (حسب مورد).

 

 
 
تاریخ بروز رسانی:1402/10/18
Template settings