جناب آقای ناجی
کارشناس مرکز تلفن

جناب آقای محمودی
کارشناس مرکز تلفن

شرح وظایف:

 1. برقراری ارتباط تلفنی داخلی بین کارکنان واحد مربوطه و پاسخگوئی به مراجعات تلفنی افراد
 2. برقراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحد مربوطه و کارکنان سایر موسسات و سازمانهای داخل شهر یا سایر نقاط کشور
 3. نظارت مداوم در کار دستگاههای مرکزی تلفن و خطوط تلفنی تحت نظر و گزارش به موقع تعمیرات مورد نیاز
 4. نظارت بر انجام تعمیرات جزئی نظیر تعویض لامپ ، فیوز ، کلید ، و رفع اتصالات معمولی و سطحی سیمها
 5. پیج کردن برای کلیه موارد مورد نیاز در سیستم
 6. پیج کردن و اطلاع رسانی درمورد کنفرانسها و جلسات با مسئولین محترم
 7. همکاری با روابط عمومی و پیج مسائل مربوط به اطلاع رسانی در مورد مناسبتهای عزاداری و جشنهای مختلف و ...
 8. برقراری تماس بین کارکنان
 9. جوابدهی و ارتباط بین ارباب رجوع ودانشکده
 10. فراهم کردن دفتر راهنمای تلفن
 11. هماهنگی و اقدام برای رفع اشکالات خطوط تلفن
Template settings