مراکز همکار با سازمان بهداشت جهانی

 

مراکز همکار با سازمان بهداشت جهانی در دنیا 

 مراکز همکاری با سازمان بهداشت جهانی، مؤسساتی مانند مؤسسات تحقیقاتی، بخش‌هایی از دانشگاه‌ها یا آکادمی‌ها هستند که برای انجام فعالیت‌ها به افزایش برنامه‌های سازمان انتخاب شده‌اند. در حال حاضر بیش از ۸۰۰ مرکز همکاری با سازمان جهانی بهداشت در بیش از ۸۰ کشور عضو، با سازمان جهانی بهداشت در حوزه‌هایی نظیر پرستاری، بهداشت شغلی، بیماری‌های مسری، تغذیه، سلامت روان، بیماری‌های مزمن و فناوری‌های سلامت همکاری می‌کنند. 

بیشتر

 

مراکز همکار با سازمان بهداشت جهانی در منطقه مدیترانه شرقی

در حال حاضر بیش از 50 مرکز همکار در منطقه مدیترانه شرقی در بیش از 30 حوزه با سازمان بهداشت جهانی همکاری می­نماید. 

بیشتر

 

مراکز همکار با سازمان بهداشت جهانی در ایران

در کشور ایران 17 مرکز همکار با سازمان بهداشت جهانی فعالیت دارد که 4 مرکز آن در دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

بیشتر

 

شرایط و قوانین مورد توافق مراکز همکاری با سازمان جهانی بهداشت

  1. شرایط عمومی مرکز همکاری با سازمان جهانی بهداشت
  2. استفاده از نام، نشان و پرچم سازمان جهانی بهداشت
  3. مالکیت معنوی
  4. تعامل مراکز همکاری با سازمان جهانی بهداشت با صنعت و بخش خصوصی به طور کلی
  5. تحقیق
  6. ایجاد راهنما
  7. شرایط دیگر

بیشتر

 

مرکز همکار با سازمان بهداشت جهانی در مدیریت بیمارستان

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی از اردیبهشت 1401 رسما فعالیت خود را به عنوان "مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در مدیریت بیمارستان" با شماره مرجع WHO IRA-54 آغاز کرد.

شرایط مورد توافق به شرح زیر است:
پشتیبانی فنی از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی در توسعه و اجرای سیاست ها/استراتژی های مرتبط با اجزای مختلف برنامه ریزی و مدیریت بیمارستان (سطوح سیستم و امکانات)
فعالیت های ظرفیت سازی (تدوین بسته آموزشی و سازماندهی برنامه های آموزشی برای مدیران بیمارستان و سیاست گذاران و مربیان)
تولید و به اشتراک گذاری شواهد در خصوص برنامه ریزی و مدیریت بیمارستان

بیشتر

 


اخبار

 

کارگاه مشترک سازمان جهانی بهداشت با مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت و دانشگاه علوم پزشکی ایران

" دوره آموزشی تربیت مدرسین مدیریت بیمارستانی TOT"دوره آموزشی تربیت مدرسین مدیریت بیمارستانی با هماهنگی و همکاری سازمان جهانی بهداشت ، مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت و دانشگاه علوم پزشکی ایران در آبان ماه 1402 تشکیل شد که در آن 16 نفر از کشور افغانستان و 22 نفر از ایران شرکت داشتند و مدرسین دوره نیز 16 نفر از اساتید داخلی بودند که در 7 ماژول به صورت موازی تدریس نمودند.

در این دوره علاوه بر برنامه های آموزشی و کارگاههای مختلف، برنامه های فوق برنامه نیز بعد از اتمام ساعات آموزشی برای فراگیران در نظر گرفته شده بود.

ما حصل تلاش جمعی همکاران در مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت رضایت کامل فراگیران و اساتید از برنامه های برگزار شده بود.

بیشتر

Template settings