هسته های پژوهشی مصوب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 

 

  • هسته کارآفرینی و تجاری سازی در بخش سلامت
  • هسته پژوهشی مدیریت دانش سلامت
  • هسته تحقیقاتی انفورماتیک سلامت
  • هسته تحقیقاتی هوش مصنوعی و سلامت دیجیتال

 

به‌روز رسانی ۱۴۰2/11/08

Template settings