رشته های مقطع کارشناسی ارشد:

 انفورماتیک پزشکی (مدیر گروه: سرکار خانم دکتر صدوقی)
فن آوری اطلاعات سلامت (مدیر گروه: سرکار خانم دکتر صدوقی)
ارزیابی فن آوری سلامت (مدیر گروه: سرکار خانم دکتر وطنخواه)
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (مدیر گروه: سرکار خانم دکتر وطن‌خواه)
اقتصاد بهداشت (مدیر گروه: جناب آقای دکتر ابوترابی)
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (مدیر گروه: جناب آقای دکتر پناهی)
ژورنالیسم پزشکی (مدیر گروه: سرکار خانم دکتر دهناد)

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings