رشته های مقطع کارشناسی ارشد:

 انفورماتیک پزشکی (مدیر گروه: جناب آقای دکتر شیخ طاهری)
فن آوری اطلاعات سلامت (مدیر گروه: جناب آقای دکتر شیخ طاهری)
ارزیابی فن آوری سلامت (مدیر گروه: سرکار خانم دکتر وطن‌خواه)
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (مدیر گروه: سرکار خانم دکتر وطن‌خواه)
اقتصاد بهداشت (مدیر گروه: جناب آقای دکتر رضاپور)
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (مدیر گروه: جناب آقای دکتر پناهی)
ژورنالیسم پزشکی (مدیر گروه: سرکار خانم دکتر دهناد)

Template settings