سرکار خانم سعیدی
کارشناس واحد کارگزینی دانشکده
شماره تماس داخلی 244
شرح وظایف سرکار خانم سعیدی

 

جهت دریافت فرآیندهای مدیریت نیروی انسانی اینجا کلیک نمایید.

 

سرکار خانم برقی زاده
مسئول واحد کارگزینی دانشکده
متوفی - شهریور 1402

Template settings