سرکار خانم سعیدی
مسئول واحد کارگزینی دانشکده
شماره تماس داخلی 244
شرح وظایف سرکار خانم سعیدی

سرکار خانم عسگری
کارشناس واحد کارگزینی دانشکده و متصدی امور حضور و غیاب اعضای هیات علمی و کارکنان
شماره تماس داخلی 244
دریافت شرح وظایف خانم عسگری

 

جهت دریافت فرآیندهای مدیریت نیروی انسانی اینجا کلیک نمایید.

 

Template settings