کمیته دانش پژوهی

سرکار خانم دکتر شاه بهرامی
مسئول کمیته

راه ارتباطی: 02188773073

شرح وظایف کمیته دانش پژوهی:

  • همکاری با مرکز مطالعات در تدوین شیوه نامه برای طرحهای توسعه‌ای
  • فعالیتهای نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی، آموزشی و پژوهش در آموزش
  • همکاری با مرکز مطالعات در بسترسازی برای شرکت اعضای هیات علمی در جشنواره شهید مطهری دانشگاهی و کشوری
Template settings