گروه اقتصاد سلامت

گروه اقتصاد سلامت

 

تاریخچه
در سال ۱۳۷۹ برای اولین بار در ایران، رشته اقتصاد بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد در گروه آموزشی اقتصاد بهداشت دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران راه‌اندازی شد. همچنین در سال ۱۳۸۷ راه‌اندازی مقطع دکتری تخصصی رشته اقتصاد سلامت در این گروه آموزشی صورت گرفت .این گروه آموزشی در حال حاضر به ‌صورت یک گروه مستقل در دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی فعالیت می‌نماید. تا سال تحصیلی 1403-1402، 95 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 47 نفر در مقطع دکتری تخصصی از این گروه فارغ‌التحصیل شده اند .همچنین طی همین سال تحصیلی، 13 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 29 دانشجو در مقطع دکتری تخصصی در حال تحصیل هستند. اولین فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد و نیز اولین دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری تخصصی علوم مدیریت و اقتصاد سلامت از این گروه آموزشی بوده است.


رسالت گروه اقتصاد سلامت
تربیت دانش آموختگان متعهد و توانمند در زمینه آموزش و پژوهش و اجرا در نظام مراقبت سلامت


دورنمای گروه اقتصاد سلامت:
تبدیل به مرجعیت علمی در بین کشورهای مورد تاکید در سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴


ارزش‌های گروه اقتصاد سلامت:

  • کمک به استقرار عدالت در ارائه تامین مالی، دسترسی و بهره مندی از مراقبت های سلام
  • ارتقاء کارآیی اقتصادی منابع محدود سلامت از طریق بهره گیری از تکنیک های علم اقتصاد سلامت

رشته مقطع‌های گروه اقتصاد سلامت:
رشته اقتصاد سلامت دوره ای است که در آن تربیت نیروی انسانی متخصص در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه، تقویت بنیه علمی دانشگاه و کمک به سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام سلامت صورت می گیرد. در این گروه آموزشی، مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت و مقطع دکتری تخصصی اقتصاد سلامت دایر می باشد.


دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته اقتصاد بهداشت:
تعداد کل واحدهای درسی در مجموع ۳۲ واحد شامل دروس اختصاصی اجباری۲۳ واحد دروس اختیاری ۵ واحد پایان نامه ۳ واحد
دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته اقتصاد سلامت:
تعداد کل واحدهای درسی در مجموع ۵۰ واحد شامل دروس اختصاصی اجباری۲۱ واحد دروس اختیاری ۹ واحد پایان نامه ۲۰ واحد


برنامه‌های آتی گروه:

  • راه‌اندازی رشته کار آفرینی در نظام سلامت
  • تاسیس رشته حسابداری و مدیریت مالی سلامت
  • اخذ مجوزهای MBA با گرایش اقتصاد سلامت
  • مشارکت در فعالیت‌های بین المللی مرتبط با امور آموزشی و پژوهشی
  • تقویت همکاری‌های بین رشته‌ای و ارتباط با صنعت
  • حرکت به سوی استفاده و بهره گیری از فناوری‌های نوین در عرصه آموزش و پژوهش از جمله هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و ...

محل استقرار گروه:
گروه اقتصاد سلامت در نیم طبقه پنجم دانشکده مستقر می‌باشد.

نشانی صندوق پست الکترونیک گروه: hehdshmis@gmail.com

جناب آقای دکتر رضاپور: مدیر گروه

سرکار خانم شفیعی: کارشناس گروه
شماره تماس داخلی: 207
شماره تماس: 88197261
دریافت شرح وظایف خانم شفیعی

اعضای هیات علمی گروه اقتصاد سلامت

  • دکتر عزیز رضاپور

رتبه علمی: استاد
شماره تماس: 02188793805
شماره تماس داخلی: 119
نشانی صندوق پست الکترونیک:

rezapour.a@iums.ac.ir

محل استقرار:
   -دفتر ریاست دانشکده (نیم طبقه اول)
   -مرکز تحقیقات و علوم مدیریت اقتصاد سلامت (دفتر ریاست)

دریافت CV جناب آقای دکتر رضاپور

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار

 

  • دکتر محمد هادیان
رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۴۶
نشانی صندوق پست الکترونیک:
hadian.m@iums.ac.ir

محل استقرار:
   -نیم طبقه هشتم دانشکده

دریافت CV جناب آقای دکتر هادیان

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار

 

دکتر علی ابوترابی

رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: 161
نشانی صندوق پست الکترونیک:
abutorabi.a@iums.ac.ir

محل استقرار:
   -بیمارستان شفا یحیائیان (دفتر مدیریت بیمارستان)
    -نیم طبقه هشتم دانشکده

دریافت CV جناب آقای دکتر ابوترابی

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار

 

دکتر وحید علی پور

رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: 134
نشانی صندوق پست الکترونیک:
alipour.v@iums.ac.ir

محل استقرار:
   -دفتر قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت
   -نیم طبقه هشتم دانشکده

دریافت CV جناب آقای دکتر علیپور

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار

 

دکتر اکرم اکبری

رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: 259
نشانی صندوق پست الکترونیک:
akram.akbari9@gmail.com

محل استقرار:
   -نیم طبقه پنجم دانشکده

دریافت CV سرکار خانم دکتر اکبری

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار

 

دکتر سمیه افشاری

رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: 259
نشانی صندوق پست الکترونیک:
----

محل استقرار:
   -نیم طبقه پنجم دانشکده

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار

 

Template settings