اقتصاد سلامت

اقتصاد سلامت
<<<گروه اقتصاد سلامت>>>

تاریخچه
در سال ۱۳۷۹ برای اولین بار در ایران، رشته اقتصاد بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد در گروه آموزشی اقتصاد بهداشت دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران راه‌اندازی شد. همچنین در سال ۱۳۸۷ راه‌اندازی مقطع دکتری تخصصی رشته اقتصاد سلامت در این گروه آموزشی صورت گرفت .این گروه آموزشی در حال حاضر به ‌صورت یک گروه مستقل در دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی فعالیت می‌نماید. تاکنون ۷۶ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۵ نفر در مقطع دکتری تخصصی از این گروه فارغ‌التحصیل شده اند .همچنین در حال حاضر ۲۱ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۳۶ دانشجودر مقطع دکتری تخصصی در حال تحصیل هستند . اخیراً برنامه آموزشی رشته مدیریت مالی در نظام سلامت نیز در مقطع کارشناسی ارشد توسط این گروه آموزشی تدوین و پس از تایید شورای آموزشی دانشگاه، برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای گسترش دانشگاه‌های وزارت متبوع ارسال‌شده است .اولین فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد و نیز اولین دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری تخصصی علوم مدیریت و اقتصاد سلامت از این گروه آموزشی بوده است.


رسالت گروه اقتصاد سلامت
تربیت دانش آموختگان متعهد و توانمند در زمینه آموزش و پژوهش و اجرا در نظام مراقبت سلامت


دورنمای گروه اقتصاد سلامت:
تبدیل به مرجعیت علمی در بین کشورهای مورد تاکید در سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴


ارزش‌های گروه گروه اقتصاد سلامت:

  • کمک به استقرار عدالت در ارائه تامین مالی، دسترسی و بهره مندی از مراقبتهای سلام
  • ارتقاء کارآیی اقتصادی منابع محدود سلامت از طریق بهره گیری از تکنیک های علم اقتصاد سلامت

رشته مقطع‌های گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
رشته اقتصاد سلامت دوره ای است که در آن تربیت نیروی انسانی متخصص در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه، تقویت بنیه علمی دانشگاه و کمک به سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام سلامت صورت می گیرد. در این گروه آموزشی، مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت و مقطع دکتری تخصصی اقتصاد سلامت دایر می باشد.


دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته اقتصاد بهداشت:
تعداد کل واحدهای درسی در مجموع ۳۲ واحد شامل دروس اختصاصی اجباری۲۳ واحد دروس اختیاری ۵ واحد پایان نامه ۳ واحد
دوره دکتری تخصصی (ph.d) رشته اقتصاد سلامت:
تعداد کل واحدهای درسی در مجموع ۵۰ واحد شامل دروس اختصاصی اجباری۲۱ واحد دروس اختیاری ۹ واحد پایان نامه ۲۰ واحد


محل استقرار گروه:
گروه اقتصاد سلامت در نیم طبقه پنجم دانشکده و مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت مستقر می‌باشد.

جناب آقای دکتر رضاپور: مدیر گروه

سرکار خانم عابد: کارشناس گروه
شماره تماس داخلی: 187
شماره تماس: 88197261
دریافت شرح وظایف خانم عابد

اعضای هیئت علمی گروه اقتصاد سلامت

  • دکتر عزیز رضاپور
رتبه علمی: استاد
شماره تماس: ۰۲۱۸۸۶۷۱۶۱۵
نشانی صندوق پست الکترونیک:
rezapour.a@iums.ac.ir
محل استقرار: مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت (دفتر ریاست)
 دریافت برنامه هفتگی دکتر رضاپور
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر محمد هادیان
رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۴۶
نشانی صندوق پست الکترونیک:
hadian.m@iums.ac.ir
محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده (گروه اقتصاد سلامت)
 
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر علی ابوترابی
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: -----
نشانی صندوق پست الکترونیک:
abutorabi.a@iums.ac.ir
محل استقرار: بیمارستان شفا یحیائیان (دفتر مدیریت بیمارستان)
 
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر وحید علی پور
رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۰۲۱۸۸۶۷۱۶۱۵
نشانی صندوق پست الکترونیک:
alipour.v@iums.ac.ir
محل استقرار: مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت (دفتر معاون پژوهشی)
 
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
Template settings