گروه زبان انگلیسی

گروه زبان انگلیسی
 
 
تاریخچه

در سال ۱۳۶۸ گروه زبان انگلیسی، که در سال های قبل در دانشکده پزشکی قرار داشت، در دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران  راه‌اندازی و چارت تشکیلاتی آن مصوب شد. اولین مدیر گروه زبان انگلیسی  مرحومه سرکار خانم فریده فیض بود. گروه زبان انگلیسی از بدو تاسیس موظف به ارائه خدمات آموزشی  به کلیه رشته‌ها و مقاطع در دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است. اعضای گروه علاوه بر تدریس درس‌های زبان در دانشگاه همواره در برگزاری کارگاه‌ها، دوره‌ها، و همکاری با دفتر توسعه و مطالعات دانشکده و مرکز توسعه و مطالعات دانشگاه تعامل موثر داشته است.
اعضای گروه زبان در کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی زبان انگلیسی در وزارت بهداشت، کمیته امتحانات جامع علوم پایه پزشکی عضویت داشته و با دانشگاه علوم پزشکی هوشمند همکاری نزدیکی دارد.


رسالت گروه زبان انگلیسی
برنامه ریزی درسی، برگزاری آزمون‌ها (آزمون‌های گروه و آزمون های تعیین سطح دانشجویان جدیدالورود) و ارزشیابی دروس زبان انگلیسی در کلیه مقاطع و رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی ایران

دورنمای گروه زبان انگلیسی
حفظ جایگاه برتر گروه زبان انگلیسی در بین دانشگاه های علوم پزشکی  تیپ یک کشور

ارزش‌های گروه زبان انگلیسی
ارتقا مهارت های زبان انگلیسی دانشجویان، استادان و کارکنان در سطح دانشگاه به منظور تبادل تجربیات علمی و برقراری ارتباط از طریق زبان مشترک بین المللی

برنامه دراز مدرت

توسعه کمی و کیفی آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه علوم پزشکی ایران از طریق :

  • ایجاد بانک سوالات استاندارد زبان انگلیسی تخصصی
  • برگزاری دوره های حضوری/ غیر حضوری و ترکیبی توانمند سازی اساتید و دانشجویان
  • جذب نیرو ی جدید
  • افزایش تولیدات علمی گروه

رشته‌های گروه زبان انگلیسی


محل استقرار گروه:
گروه زبان انگلیسی در نیم طبقه دوم دانشکده مستقر می‌باشد.

نشانی صندوق پست الکترونیک گروه: mljshmis@gmail.com

 

سرکار خانم دکتر دهناد: مدیر گروه

سرکار خانم فلاح: کارشناس گروه
شماره تماس داخلی: 207
دریافت شرح وظایف خانم فلاح

اعضای هیئت علمی گروه زبان انگلیسی

  • دکتر نسرین صیفوری
رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۶۸
نشانی صندوق پست الکترونیک:

محل استقرار: نیم طبقه دوم دانشکده

دریافت CV سرکار خانم دکتر صیفوری

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر افسانه دهناد
رتبه علمی: استاد
شماره تماس داخلی: ۱۶۸
نشانی صندوق پست الکترونیک:

محل استقرار: نیم طبقه دوم دانشکده

دریافت CV سرکار خانم دکتر دهناد

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر رفعت باقرزاده
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۶۴ و 124
نشانی صندوق پست الکترونیک:

محل استقرار:
    -نیم طبقه اول دانشکده (دفتر معاونت بین الملل)
    -نیم طبقه دوم دانشکده

دریافت CV سرکار خانم دکتر باقرزاده

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر هادی حمیدی
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۶۸
نشانی صندوق پست الکترونیک:

محل استقرار: نیم طبقه دوم دانشکده

دریافت CV جناب آقای دکتر حمیدی

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر سید جعفر احسان زاده
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۶۸
نشانی صندوق پست الکترونیک:

محل استقرار: نیم طبقه دوم دانشکده

دریافت CV جناب آقای دکتر احسان‌زاده

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر محمد برزگر
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۶۳ و 127
نشانی صندوق پست الکترونیک:

محل استقرار:
    -نیم طبقه اول دانشکده (دفتر توسعه آموزش)
    -نیم طبقه دوم دانشکده

دریافت CV جناب آقای دکتر برزگر

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
Template settings