سلامت در بلایا و فوریت ها

سلامت در بلایا و فوریت ها

<<گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها>>

گروه سلامت در بلایا و فوریت‌های دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با گرد هم آوری اساتید برجسته این رشته سعی بر ارتقای این رشته دارد. جهت آشنایی با هر یک از این عزیزان نمونه CV آنها در اختیار مراجعه کنندگان قرار می‌گیرد.

 

جناب آقای دکتر سیدین: مدیر گروه
شماره تماس داخلی: 151

سرکار خانم قویدست: کارشناس گروه
شماره تماس داخلی: ۱۸۶
شماره تماس: ۸۸۱۹۷۲۶۱

اعضای هیئت علمی گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها

  • دکتر سید حسام سیدین
رتبه علمی: استاد
شماره تماس داخلی: ۱۵۱
نشانی صندوق پست الکترونیک:
h.seyedin@iums.ac.ir
محل استقرار: نیم طبقه هشتم دانشکده
 
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر شاندیز مصلحی
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱۴۷
نشانی صندوق پست الکترونیک:
Moslehi.sh@iums.ac.ir
 
محل استقرار: نیم طبقه هشتم دانشکده
 
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
  • دکتر محسن دولتی
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ---
نشانی صندوق پست الکترونیک:
dowlati.m@iums.ac.ir
محل استقرار: نیم طبقه دوم دانشکده
 
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
Template settings