گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

 

تاریخچه

رشته "سلامت در بلایا و فوریت ها" برای اولین بار در کشور در سال 1389 دردانشکده مدیریت و اطلاع رسانی زیر مجموعه گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در مقطع دکترای تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی ایران راه‌اندازی گردید و از سال 1395 به صورت این یک گروه آموزشی مستقل تحت عنوان "سلامت در بلایا و فوریت ها"در دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی فعالیت می‌نماید. اولین فارغ‌التحصیل دکتری تخصصی رشته سلامت در بلایا و فوریت ها در کشور در سال 1393 از میان دانشجویان این گروه بوده است. در سال 1402 مقطع کارشناسی ارشد رشته "سلامت در حوادث و بلایا" راه‌اندازی گردید. تا کنون (آذر 1402) 33 نفر در مقطع دکتری تخصصی از این گروه فارغ‌التحصیل شده اند که 27 نفر به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مشغول به فعالیت می باشند. در حال حاضر(سال تحصیلی 1403-1402) تعداد 11 دانشجو در مقطع دکترای تخصصی و 4 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می باشند.

از سال 1401 تدریس درس دو واحدی "اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا" برای کلیه رشته های تحصیلی در همه مقاطع در دانشگاه توسط گروه انجام می شود.


رسالت

رسالت این گروه، ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی آگاه، ماهر، پژوهشگر و مدیر برای حال و آینده بخش سلامت کشور و انجام پژوهش های پایه و کاربردی در راستای پیشگیری کاهش خطر و مدیریت علمی و صحیح اثرات سلامت در بلایا و فوریت ها است.


دورنما

پیشرو در انجام آموزش و پژوهش در سطوح ملی و بین المللی و تبدیل شدن به مرجع علمی در زمینه سلامت در بلایا و فوریت ها در کشور و منطقه تا سال 1412


ارزش های گروه

 • سرلوحه قرار دادن ارزشهای اسلامی
 • نهادینه کردن دانش پیشگیری و کاهش خطر بلایا
 • رعایت کرامت و منزلت انسانها به ویژه مصدومین و آسیب دیدگان بلایا
 • تاکید بر ارزشهای اخلاقی، معنوی، حرفه ای و قانونی
 • ارج نهادن به اساتید، کارکنان و دانشجویان و مسئولیت پذیری در قبال آنان
 • مسئولیت پذیری در برابر جامعه
 • صداقت علمی و حرفه ای
 •  تعهد، مسئولیت پذیری، کارگروهی، نوآوری

رشته مقاطع و هدف هر رشته

دکتری تخصصی (Ph.D.)

تعریف: دوره دکتری تخصصی رشته سلامت در بلایا و فوریتها برنامه ی آموزشی بین رشته ای از علوم مختلف سلامت است که شامل مجموعه ای هماهنگ از فعالیتهای آموزشی تئوری عملی و پژوهشی است این رشته با شناسایی ارزیابی و تحليل خطر بلایا شناسایی عوامل موثر بر وقوع و تشدید مخاطرات آسیب پذیریهای جوامع و عوامل خطر سعی می کند با استفاده از روشهای علمی و فناوریهای نوین وقوع انواع مخاطرات اثرات ،سلامتی آلام انسانها و خسارات ناشی از بلایا را در جوامع کاهش دهد.

اهداف اصلی برنامه تربیت نیروی انسانی در سطح دکتری تخصصی (Ph.D) سلامت در بلایا و فوریت ها عبارتند از:

 • ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی حال و آینده بخش سلامت کشور برای آموزش، پژوهش، سیاستگذاری و مدیریت خطر بلایا و فوریتها در سطوح کلان ملی و بین المللی
 • تولید شواهد و منابع علمی مورد نیاز کشور و مراجع بین المللی در زمینه های پیشگیری و کاهش خطر بلایا
 • برآورده نمودن نیازهای علمی بخش سلامت کشور برای مدیریت و کاهش خطر تهدیدهای طبیعی، انسان ساخت و بیولوژیک و کمک به مداخلات برای کاهش آسیب پذیری و خطر پیامدهای سوء سلامتی در بلایای طبیعی و انسان ساخت و فوریتها

کارشناسی ارشد

تعریف: دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته "سلامت در حوادث و بلایا" یک برنامه آموزشی بین میان رشته ای از علوم مختلف سلامت و مجموعه ای از آموزشهای تئوری عملی بوده که در چارچوب سیاستهای مدیریت خطر بلایا به و ارتقای سلامت افراد جامعه به تربیت نیروهای متعهد و متخصص برای مدیریت مراحل پیشگیری کاهش منظور حفظ آسیب آمادگی پاسخ و بازیابی حوادث و بلایا میپردازد.

اهداف اصلی دوره تربیت نیروی انسانی عالم و متبحر در سطح کارشناسی ارشد:

 • طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات پیشگیری از وقوع حوادث و بلایا، کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی جامعه و منابع نظام سلامت در برابر مخاطرات طبیعی و انسان ساخت
 • مدیریت خطر حوادث و بلایا در سطح جامعه و نظام سلامت
 • آموزش عمومی و تخصصی سلامت در حوادث و بلایا
 • طراحی و اجرای پژوهشهای مرتبط با سلامت در حوادث و بلایا

برنامه های گروه

 • تولید، انتقال و انتشار علم در حوزه سلامت در بلایا
 • همکاری با سازمان های مرتبط از قبیل پدافند غیر عامل، مدیریت بحران، هلال احمر، شهرداری و...
 • برگزاری منظم جلسات ژورنال کلاب، مرور کتاب و ارائه یافته ها جهت آشنایی با علم روز
 • برگزاری سلسله نشست های علمی تخصصی
 • انجام پروژه های تحقیقاتی بین رشته ای در حوزه مدیریت بلایا
 • انجام پژوهش های تقاضا محور مبتنی بر نیاز جامعه و نظام سلامت در حوزه سلامت در بلایا
 • همکاری با مرکز همکاری WHO  (CC)دانشکده و دانشگاه در حوزه بین المللی سازی
 • شناسایی فرصت های اجرا و بررسی گرنت های موجود پروژه های بین المللی
 • برگزاری کارگاه های توسعه مهارت های فردی در رابطه با مخاطرات مختلف در راستای پاسخگویی اجتماعی
 • برنامه های آموزشی توانمند سازي مدیران و روسای بیمارستان‌های کشور و بیمارستان‌های منطقه در حوزه مدیریت بلایا
 • توسعه شایستگی‌ها و مهارت‌ها و توانایی‌های دانشجویان با برگزاری بازدیدهای میدانی
 • مشاوره و آموزش به سازمان ها، بیمارستان ها و سایر بخش های مرتبط در دانشگاه
 • مشارکت در طراحی، اجرا و ارزیابی تمرین های دورمیزی و عملیاتی در بیمارستان ها و مراکز و شبکه های بهداشتی درمانی دانشگاه

نشانی صندوق پست الکترونیک گروه: hehdshmis@gmail.com

جناب آقای دکتر سیدین: مدیر گروه

سرکار خانم شفیعی: کارشناس گروه
شماره تماس داخلی: 207
دریافت شرح وظایف خانم شفیعی

اعضای هیئت علمی گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 • دکتر سید حسام سیدین
رتبه علمی: استاد
شماره تماس داخلی: ۱۵۱
نشانی صندوق پست الکترونیک:

محل استقرار:
    -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
    -نیم طبقه هشتم دانشکده

دریافت CV جناب آقای دکتر سیدین

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
 • دکتر شاندیز مصلحی
رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۴۷
نشانی صندوق پست الکترونیک:
 

محل استقرار: نیم طبقه هشتم دانشکده

دریافت CV سرکار خانم دکتر مصلحی

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
 • دکتر محسن دولتی
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: 148
نشانی صندوق پست الکترونیک:

محل استقرار: نیم طبقه هشتم دانشکده

دریافت CV جناب آقای دکتر دولتی

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
 • دکتر نسرین شعربافچی زاده
رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: 147
نشانی صندوق پست الکترونیک:

محل استقرار: نیم طبقه هشتم دانشکد

دریافت CV سرکار خانم دکتر شعربافچی‌زاده

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
Template settings