به همت کمیته آموزش مجازی دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی گلچینی از راهکارهای پژوهشی تولید و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

قسمت اول: روش های پیدا کردن ژورنال مناسب برای چاپ مقاله

قسمت دوم: کتاب و اهمیت آن در پژوهش
قسمت سوم: راهکارهای جستجو و بازیابی کتاب (۱)
قسمت چهارم: راهکارهای جستجو و بازیابی کتاب (۲)
قسمت پنجم: راهکارهای جستجو و بازیابی کتاب (۳)
 
Template settings