به همت کمیته آموزش مجازی دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آموزش LaTeX workshop - Invitation to collaborate تولید و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

 

بخش شماره یک

بخش شماره دو

بخش شماره سه

بخش شماره چهار

بخش شماره پنج

بخش شماره شش

بخش شماره هفت

بخش شماره هشت

بخش شماره نه

بخش شماره ده

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings