• 1401/12/15 - 14:56
  • - تعداد بازدید: 102
  • - تعداد بازدید کنندگان: 93
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

رونمایی از سامانه سما لایو

سامانه جدید مدیریت یادگیری

12380.mp3 رونمایی از سامانه سما لایو

روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎ ﻻﯾﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ (LMS) ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ https://samalive.ir در ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

همچنین ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎ ﻻﯾﻮ ﺑﻪ جایگزین آتی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ.

جهت ورود به سامانه سما لایو ایجا کلیک نمایید.

به منظور دریافت راهنمای ورود، کاربری، امتحانات و راهنمای کامل اعضای هیئت علمی به قسمت معاونت آموزشی، اداره آموزش، صفحه سما لایو مراجعه نمایید.

 

  • Newsgroup : اخبار و اطلاعیه
  • News code : 12380
کپی لینک کوتاه:
حامد خدیوی وانقی
خبرنگار

حامد خدیوی وانقی

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings