گروه مدیریت اطلاعات سلامت

گروه مدیریت اطلاعات سلامت

 

داده ها و اطلاعات سلامت و پایش آنها و همچنین فناوری اطلاعات، سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی نقشی اساسی در تصمیمات مهم در حوزه بهداشت، درمان و سلامت ایفا می‌کند. گروه مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی با گرد هم آوری اساتید برجسته کشور در رشته های مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی از طریق توانمندسازی دانشجویان رشته های فناوری اطلاعات سلامت، مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی، آموزش متخصصین بالینی و غیربالینی حوزه سلامت و انجام پژوهش های به روز و اثرگذار در حوزه فناوری اطلاعات، سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی در راستای ارتقای سلامت مردم و بهبود مدیریت سلامت تلاش می کند.

گروه مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، در دو مقطع کارشناسی ارشد رشته های فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی و دکتری تخصصی رشته های مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی از طریق آزمون های سالیانه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشجو می پذیرد. گروه با برنامه‌ریزی و هدایت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در راستای اهداف کلان و ماموریت دانشگاه علوم پزشکی ایران در بالاترین سطح استاندارد به تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد و متعهد به ارزش های اخلاقی، اسلامی، انسانی و حرفه ای اقدام می نماید تا دانش آموختگان بتوانند با کسب توانمندی ها و مهارت های حرفه ای و بهره مندی از دانش روز در راستای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، برنامه های توسعه کشور و حرکت به سوی دانشگاه نسل چهارم نقش مهم و تاثیر گذار جهت حفظ و ارتقای سلامت جامعه ایفا نمایند.


تاریخچه:
گروه مدیریت اطلاعات سلامت یکی از باسابقه ترین گروه های مرتبط در کشور است و بسیاری از رشته ها و مقاطع بخصوص مقاطع تحصیلات تکمیلی در کشور اولین بار در این گروه شکل گرفته است. دانشگاه علوم پزشکی ایران مجوز راه اندازی رشته را در سال 1365 (کاردانی) دریافت کرد. سپس در سال های  1368 مقطع کارشناسی، 1369 مقطع کارشناسی ارشد و در سال 1377 مقطع دکتری را راه اندازی نمود. به موازات تغییرات در رشته ها در جهان و در ایران، برنامه های درسی و عناوین رشته ها نیز به روزرسانی گردید و در حال حاضر، این گروه، مقاطع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت و دکتری مدیریت اطلاعات سلامت را ارایه می دهد. علاوه بر این،  از سال 1388 و همزمان با راه اندازی رشته انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت اقدام به راه اندازی و ارایه مقاطع کارشناسی ارشد دکتری انفورماتیک پزشکی نموده است.   


دورنما:

 • تبدیل شدن به برترین گروه کشور و منطقه در آموزش و پژوهش در حوزه سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی در سلامت
 • ارتقای کیفیت و ایمنی خدمات سلامت در سطح فردی، بالینی و جامعه محور مبتنی بر خدمات سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی

رسالت های گروه

 • تربیت نیروی انسانی متخصص، خلاق، متعهد و اخلاق مدار با توانمندی‌های لازم برای ارائه خدمات سلامت دیجیتال و فناوری اطلاعات سلامت در سازمان‌های مرتبط
 • انجام پژوهش های اثرگذار در حوزه‌های مورد نیاز برای تحول مراقبت سلامت
 • توسعه محصولات و ارائه خدمات و راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات، سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی در حوزۀ مراقبت سلامت
 • شبکه‌سازی ملی و بین‌المللی در راستای انجام برنامه های گروه
 • بهره‌گیری از ظرفیت‌های گروه‌های بالینی و پایه برای اجرای بهتر برنامه های آموزشی و پژوهشی گروه
 • تسهیل‌گری در ایجاد کسب و کار مرتبط توسط اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان
 • تولید شواهد علمی و سیاستی در زمینه انواع فناوری های اطلاعات سلامت و سلامت دیجیتال
 • همکاری در اجرای پروژه های فناوریهای اطلاعات و سلامت دیجیتال در سطوح سلامت عمومی، بیمارستانی، بالینی و فردی
 • ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در زمینه فناوری اطلاعات سلامت، مدیریت اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی، هوش مصنوعی و سلامت دیجیتال به گروه های بالینی

ارزش‌های گروه:

 • بهبود کیفیت و ایمنی مراقبت از طریق ارایه فناوری ها و راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات، سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی جهت مراقبت از بیماران
 • التزام به رعایت استانداردها و اخلاق حرفه ای و  تاکید بر جلب رضایت دانشجویان، اساتید وکارکنان و سایر مشتریان داخل و خارج از دانشکده
 • توجه به ارتقای مستمر کیفیت فعالیتهای آموزشی وپژوهشی در راستای اهداف دانشکده، دانشگاه و کشور
 • پاسخگویی، شفافیت، صداقت و رعایت اصول اخلاقی و کرامت انسانی
 • حمایت از خلق ایده های جدید کاربردی در راستای دانشگاه نسل چهارم
 • حمایت از نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در تمام حوزه های سلامت دیجیتال
 • تقویت روحیه کار تیمی

رشته مقاطع و هدف هر رشته:

گروه دارای 4 رشته مقطع شامل کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت، دکتری مدیریت اطلاعات سلامت و دکتری انفورماتیک پزشکی است. اهداف کلی این رشته ها شامل موارد زیر است:

 • توسعه بکارگیری سیستم های فناوری اطلاعات در نظام سلامت
 • توسعه سیستم های تخصصی اطلاعات سلامت
 • توسعه و تسهیل پرونده الکترونیک سلامت
 • سهولت در تجمیع، تحلیل و پردازش داده ها
 • تامین بستر لازم برای ارائه خدمات فناوری اطلاعات سلامت
 • طراحی، توسعه و ارزیابی سیستم های اطلاعاتی حوزه سلامت
 • کمک به ایمنی و امنیت اطلاعات و استفاده اخلاقی از اطلاعات سلامت
 • کمک به بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت نظام اطلاعات سلامت کشور
 • طراحی، توسعه، استقرار و ارزیابی سیستم های اطلاعاتی با استفاده از فناوری های روز و بسترسازی مناسب در بازاریابی آن
 • ارتقای تولید اطلاعات با کیفیت، تامین نیاز تمام سطوح مدیریت سلامت کشور

برنامه‌های بلند و کوتاه مدت:

کوتاه مدت

 • برگزاری/شرکت در مجامع علمی تخصصی از قبیل نشست های علمی، کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی
 • سیاست گذاری و گرایش پایان نامه های دانشجویی به سمت فناوری های اطلاعات سلامت، هوش مصنوعی، سیستم های تصمیم یار بالینی و تولید محصولات نرم افزاری در راستای نیاز نظام سلامت
 • تعیین اولويت هاي پژوهشی براساس نیاز نظام سلامت
 • انتشار مقالات حاصل از طرح های پژوهشی و پایان نامه ها در مجلات معتبر داخلی و خارجی
 • ارزیابی مستمر دانشجویان و نظارت بر کیفیت آموزش
 • افزایش مشارکت های بین رشته ای و بین المللی در حوزه آموزش و پژوهش

 بلندمدت

 • ارتقا سطح کمی و کیفی دوره های آموزشی برگزار شده توسط گروه
 • ارتقا سطح کمی و کیفی چاپ آثار و پژوهش های اعضای هیات علمی و دانشجویان گروه
 • توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه آموزش و پژوهش
 •  تلاش درجهت بكارگیري نتايج حاصل از طرح های پژوهشی و پايان نامه ها در ارتباط با صنعت و جامعه
 • تدوین و اجرای طرح های ارتباط با صنعت  و اخذ گرنت های خارج از دانشگاه
 • راه اندازی رشته های جدید و مورد نیاز کشور در راستای تقویت نظام سلامت کشور

نشانی صندوق پست الکترونیک گروه: him.iumsgroup@gmail.com

جناب آقای دکتر شیخ طاهری: مدیر گروه

سرکار خانم قویدست: کارشناس گروه
شماره تماس داخلی: 186
شماره تماس: ۸۸۱۹۷۲۶۱
دریافت شرح وظایف خانم قویدست

اعضای هیئت علمی گروه مدیریت اطلاعات سلامت

 • دکتر مصطفی لنگری زاده
رتبه علمی: دانشیار
شماره تماس داخلی: ۱۹۰
نشانی صندوق پست الکترونیک:
langarizadeh.m@iums.ac.ir

محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده

جهت دریافت برنامه هفتگی اینجا کلیک نمایید.

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
 • دکتر هاله آیت اللهی
رتبه علمی: استاد
شماره تماس داخلی: ۱۹۴ و 136
نشانی صندوق پست الکترونیک:
محل استقرار:
    -نیم طبقه اول دانشکده (دفتر معاونت پژوهشی)
    -نیم طبقه پنجم دانشکده
 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
 • دکتر عباس شیخ طاهری
رتبه علمی: استاد
شماره تماس داخلی: 188
نشانی صندوق پست الکترونیک:

محل استقرار: نیم طبقه پنجم دانشکده

جهت دریافت برنامه هفتگی اینجا کلیک نمایید.

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
 • دکتر سمیه نصیری
رتبه علمی: استادیار
شماره تماس داخلی: ۱95
نشانی صندوق پست الکترونیک:

محل استقرار: نیم طبقه پنچم دانشکده

جهت دریافت برنامه هفتگی اینجا کلیک نمایید.

 
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی اسکوپوس گوگل اسکولار
Template settings