به همت کمیته آموزش مجازی دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آموزش The Roleof Medical Librarians In COVID19 Pandemicتولید و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
 

 

Template settings