اداره آموزش دانشکده جهت تسهیل امور دانشجویان فرم‌های مربوط به امور دانشجویان را در اختیار آنان قرار داده است.


***لطفا پیش از دریافت و تکمیل فرم‌ها راهنمای تکمیل فرم‌ها را مطالعه نمایید.***

دریافت راهنمای تکمیل فرم‌ها


شایان ذکر است در صورت بروز سوال و شبهه کارشناسان اداره آموزش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آماده پاسخگویی و رفع مشکلات شما خواهند بود.
جهت دریافت هر یک از فرم ها روی نام آن کلیک نمایید.


فرم‌های فرصت دوم به بعد

Template settings