آشنایی با  دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی     

معرفی دفتر توسعه آموزش(EDO ) دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی از دی ماه ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز نموده است . این دفتر در قالب کمیته های مرتبط با حوزه آموزش در جهت ارتقاء و توانمندی اعضای هیات علمی ، دستیابی به اهداف اجرایی و برنامه های آموزشی دانشکده تلاش می کند. در نظر گرفتن الویت های دانشگاه در عرصه آموزش و پژوهش محور نمودن برنامه های آموزشی به منظور نیل به اهداف عالیه دانشگاه از مهمترین ماموریت های این دفتر است.

سرکار خانم دکتر شاندیز مصلحی
مسئول دفتر توسعه آموزش
شماره تماس داخلی: 127
شماره تماس: 88773073
دریافت شرح وظایف خانم دکتر مصحلی

دریافت شرح وظایف دفتر توسعه آموزش

سرکار خانم غفوری
کارشناس
شماره تماس داخلی: 157
شماره تماس: 88773073
دریافت شرح وظایف خانم غفوری
سرکار خانم دکتر شاه بهرامی
کارشناس
شماره تماس داخلی: 126
شماره تماس: 88773073

فعالیت ها و اهداف

دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت در راستای رسالت و اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه (EDC) بر آن است تا به عنوان بازوی هدایت و هماهنگی فعالیت های آموزشی  به منظور نیل به اهداف ذیل عمل نماید:  ارتقاء سطح کیفی توانمندی های آموزشی و ایجاد بستر لازم برای تسهیل و ارتقاء توان آموزشی در حوزه  های یادگیری و اخلاق پژوهش در آموزش، ارزشیابی، توانمندسازی اعضای هیات علمی و پاسخگو نمودن فرآیندهای یادگیری در جامعه .
تمامی این اهداف در راستای اجرای برنامه های کلان سیاست های مدیریتی سیستم های سلامت و بهداشت در کشور تعیین شده است.
 اهداف کلان و کارکرد ها
  • هدفمند نمودن کمیت و کیفیت آموزش دانشکده در راستای اهداف آموزشی دانشگاه 
  • ارتقاء جایگاه و رتبه دانشکده در حوزه آموزش مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور و طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
  • گسترش فعالیتهای آموزشی به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی و ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • برگزاری کارگاه های توانمندسازی ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فعالیت‌های دفتر توسعه آموزش در پنج سال اخیر


کمیته های زیر مجموعه دفتر:
نام کمیته مسئول  راه ارتباطی معرفی کوتاه دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

آموزش پاسخگو دکتر محسن دولتی dowlati.m@iums.ac.ir
ارزشیابی و آزمون دکتر شاندیز مصلحی
پژوهش در آموزش  دکتر مریم رزمگیر
توانمند سازی اعضای هیات علمی دکتر نسرین شعربافچی‌زاده nshaarbafchi@gmail.com
مجازی سازی آموزش دکتر علی بهمنش
behmanesh.a@iums.ac.ir  
کمیته دانش پژوهی دکتر الهام شاه‌بهرامی eshahbahrami@yahoo.com
کمیته اخلاق دکتر رفعت باقرزاده bagherzadeh.r@iums.ac.ir

 

 
Template settings