آشنایی با  دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی     

معرفی دفتر توسعه آموزش(EDO ) دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی از دی ماه ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز نموده است . این دفتر در قالب کمیته های مرتبط با حوزه آموزش در جهت ارتقاء و توانمندی اعضای هیات علمی ، دستیابی به اهداف اجرایی و برنامه های آموزشی دانشکده تلاش می کند. در نظر گرفتن الویت های دانشگاه در عرصه آموزش و پژوهش محور نمودن برنامه های آموزشی به منظور نیل به اهداف عالیه دانشگاه از مهمترین ماموریت های این دفتر است.

سرکار خانم دکتر نعمتی انارکی
مسئول دفتر توسعه آموزش
شماره تماس داخلی: 126
شماره تماس: 88773073

 

سرکار خانم غفوری
کارشناس
شماره تماس داخلی: 126
شماره تماس: 88773073
سرکار خانم حسن پور
کارشناس
شماره تماس داخلی: 126
شماره تماس: 88773073

فعالیت ها و اهداف

دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت در راستای رسالت و اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه (EDC) بر آن است تا به عنوان بازوی هدایت و هماهنگی فعالیت های آموزشی  به منظور نیل به اهداف ذیل عمل نماید:  ارتقاء سطح کیفی توانمندی های آموزشی و ایجاد بستر لازم برای تسهیل و ارتقاء توان آموزشی در حوزه  های یادگیری و اخلاق پژوهش در آموزش، ارزشیابی، توانمندسازی اعضای هیات علمی و پاسخگو نمودن فرآیندهای یادگیری در جامعه .
تمامی این اهداف در راستای اجرای برنامه های کلان سیاست های مدیریتی سیستم های سلامت و بهداشت در کشور تعیین شده است.
 اهداف کلان و کارکرد ها
 • هدفمند نمودن کمیت و کیفیت آموزش دانشکده در راستای اهداف آموزشی دانشگاه 
 • ارتقاء جایگاه و رتبه دانشکده در حوزه آموزش مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور و طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
 • گسترش فعالیتهای آموزشی به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی و ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • برگزاری کارگاه های توانمندسازی ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فعالیت های دفتر در سال ۱۳۹۷

 اطلاعات مربوط به دانشگاه نسل سوم 
  کمیته های زیر مجموعه دفتر:
نام کمیته مسئول  راه ارتباطی معرفی کوتاه دفتر توسعه آموزش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

آموزش پاسخگو  دکتر شاندیز مصلحی Moslehi.sh@iums.ac.ir
ارزشیابی و آزمون  دکتر هادی حمیدی hamidi.h@iums.ac.ir
پژوهش در آموزش  دکتر نسرین صیفوری sayfouri.n@iums.ac.ir
برنامه ریزی  درسی  دکتر وحید علی پور alipour.v@iums.ac.ir
توانمند سازی اعضای هیات علمی  دکتر جعفر احسان زاده sehsa0022@gmail.com
مجازی سازی آموزش  دکتر افسانه دهناد dehnad.a@iums.ac.ir
تکنولوژی آموزشی دکتر اسد زندی asadzandi.sh@iums.ac.ir
اخلاق دکتر باقرزاده bagherzadeh.r@iums.ac.ir

 

شرح وظایف کارشناسان دفتر توسعه آموزش:

 • انجام امور مربوط به ترفیع پایه سالیانه اعضای هیئت علمی
 • انجام امور مربوط به ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی
 • انجام امور مربوط به تمام وقتی اعضای هیئت علمی
 • تهیه وتدوین صورتجلسه جلسات مربوط به دفتر از جمله جلسات کمیته ارتقاء،کمیته توانمندسازی ،کمیته ارزشیابی اساتید،نشست ماهیانه اعضای هیئت علمی با مدیران دانشکده، کمیته مجازی سازی، کمیته ترفیع پایه،کمیته پایش
 • تهیه اخبار جلسات وکارگاهها و تحویل به روابط عمومی جهت درج در سایت
 • انجام امور مربوط به ارزشیابی 360 درجه اساتید
 • رفع مشکلات احتمالی نام کاربری دانشجویان و اساتید در ورود به سیستم ارزشیابی آن لاین در دوره ارزشیابی و سیستم LMS
 • اطلاع رسانی به اساتید در مورد جشنواره ها
 • تعیین کاندیداهای جوایز جشنواره وثوق و ارجاع به هیئت رئیسه
 • تهیه و ارسال نامه اعلام کاندیداهای برگزیده جشنواره وثوق از سوی هیئت رئیسه به دانشگاه در اتوماسیون
 • تهیه و ارسال مستندات مربوط به اعتباربخشی دفتر به کارشناس مربوطه در دانشکده
 • تهیه و ارسال مستندات مربوط به طرح راد دفتر به کارشناس مربوطه در دانشکده
 • تهیه و ارسال مستندات لازم نامه های موردی دریافتی از دانشگاه
Template settings